Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3113 S1.3. Monelle - Moniammatillinen osaaminen potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa 5 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Logopedian aineopinnot

Yleiskuvaus

Monelle on moniammatillisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen perustuva opintojakso lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian, logopedian, sosiaalityön ja sosiaalialan, fysioterapian ja toimintaterapian opiskelijoille. Opintojakson aikana opitaan eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä, ja ymmärretään sen merkitys asiakkaan arvioinnissa ja kuntoutuksessa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää potilaan ja hänen perheensä tarpeiden monimuotoisuuden ja eri ammattiryhmien roolin niihin vastaamisessa.
-ymmärtää potilaan hoitokokonaisuuden moniammatillisuuden näkökulmasta ja ymmärtää yhteistyön merkityksen sen lähtökohtana.
-syventää omaa ammatti-identiteettiään, osaa tuoda esiin ja soveltaa ammattitaitoaan moniammatillisessa työryhmässä.
-hallitsee konsultaatio- ja vuorovaikutustaitoja moniammatillisessa työryhmässä.

Sisältö

-Moniammatillisesti toteutetuilla luennoilla perehdytään sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään ja lakeihin sekä neurologisen potilaan hoitopolkuun laaja-alaisesti.
-Pienryhmätyöskentely moniammatillisessa työryhmässä, jossa luodaan lääkärin, hammaslääkärin, psykologin, puheterapeutin, sosiaalityöntekijän/sosionomin, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin näkökulma hoitoon ja kuntoutukseen.

Toteutustavat

-Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä (kirjallinen tehtävä), ryhmätyöskentelystä ja seminaareista. Opiskelijat jaetaan 8 moniammatilliseen ryhmään, siten että kussakin ryhmässä on kaikkien osallistuvien tutkinto-opiskelijoiden edustajia.
-Yhteiset luennot ja seminaarit. Lisäksi 5 op suoritukseen sisältyy kirjallinen työ.
-Opintojakson aikana opiskelijat työstävät ryhmissä asiakastapauksia. Opintojakson päätteeksi järjestetään yhteiset seminaarit, joissa ryhmätyöt käsitellään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

-Viikoittainen verkkotyöskentelyyn osallistuminen
-Läsnäolo seminaareissa ja osallistuminen ryhmätyön esittämiseen
-Kirjallinen tehtävä (5 op)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssi on logopedian opiskelijoille vapaavalintainen. Kurssille mahtuu rajallinen määrä opiskelijoita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos