Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3300 S3. Kirjallinen kuulustelu 5 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Kandidaatin tutkinto

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee logopedian erityisalojen syventävää tietoa.

Sisältö

Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, tentti.

Toteutustavat

Kirjatentti (suoritetaan sähköisenä)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Treatment of Language Disorders in Children. McCauley, R.J., Fey, M.E., Gillam, R.B., & Kamhi, A. (toim.) 2016, toinen painos,  Brooks Publishing Co, Baltimore, Maryland.
ISBN-13:  978-1598579796
ISBN-10:  1598579797

Treatment of Autism Spectrum Disorders. Evidence-Based Intervention Strategies for Communication and Social Interactions. Prelock, P.A. & McCauley, R.J. (toim.) 2012 Paul H. Brooks Publishing Co, Baltimore, Maryland.
ISBN-13:  978-1598570533
ISBN-10:  1598570536

 


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos