Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3300 S3. Kirjallinen kuulustelu 5 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Kandidaatin tutkinto

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee logopedian erityisalojen syventävää tietoa.

Sisältö

Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, tentti.

Toteutustavat

Kirjatentti (suoritetaan sähköisenä)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Treatment of Language Disorders in Children. McCauley, R.J., Fey, M.E., Gillam, R.B., & Kamhi, A. (toim.) 2016, toinen painos,  Brooks Publishing Co, Baltimore, Maryland.
ISBN-13:  978-1598579796
ISBN-10:  1598579797

Treatment of Autism Spectrum Disorders. Evidence-Based Intervention Strategies for Communication and Social Interactions. Prelock, P.A. & McCauley, R.J. (toim.) 2012 Paul H. Brooks Publishing Co, Baltimore, Maryland.
ISBN-13:  978-1598570533
ISBN-10:  1598570536

 


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos