Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3115 S4. Metodiopinnot III 5 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
LOGO2333 Kandidaatintutkielma, LOGO1144 Logopedian metodiopinnot I, LOGO2164 Logopedian metodiopinnot II, LOGO2165 Tilastollisten menetelmien perusteet, alkutentti, LOGO2166 Tilastollisten menetelmien perusteet, harjoitukset, TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tutkielmaansa liittyviä tutkimusmetodisia taitoja.

Sisältö

Opiskelija voi valita logopedian ja tiedekunnan muiden oppiaineiden tarjonnasta tutkielmaa tukevia metodiopintoja. Logopediassa tarjotaan eri vuosina esimerkiksi seuraavia kursseja: kielen kokeelliset tutkimukset, videoaineistojen analysointi, kuntoutustutkimus.

Kokeellisesti suuntautunut vaihtoehto sisältää osan psykologian Kokeellisen tutkimuksen kurssia PSYK3317 sekä logopedian opiskelijoille suunnatut omat harjoitustyöt. Kokeellista tutkimusta tukee myös PSYK4110 Tutkimusaineistojen analyysi.

Videoaineistojen analyysi -kurssilla opiskelija harjaantuu litteroimaan ja analysoimaan ääni- ja videotallenteisiin perustuvia vuorovaikutusaineistoja. Kurssi sisältää alkutentin ja harjoitustyöt. Kuntoutustutkimus-kurssilla opiskelija tutustuu kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointiin: miten ja millä menetelmillä puheterapian tulosta voidaan mitata tutkimuksessa ja kliinisessä työssä. Opiskelija voi valita tutkielmaansa tukevia metodiopintoja myös muiden tieteenalojen opetustarjonnasta.

Toteutustavat

Luennot ja harjoitukset/tentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos