Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3114 S2.1. Ohjattu kliininen asiakastyö D 4 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
(tai rinnakkain suoritettavat) Ohjattu kliininen asiakastyö A, B ja C, asiakaskohtaisesti määräytyvät kurssit

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
-toimii itsenäisesti puheterapeutin ammattiroolissa, hallitsee etiikan ja toteuttaa puheterapeutin työtehtäviä
-hallitsee puheterapiatyön tavoitteiden asettamisen, menetelmien valinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin keinoja asiakkaan toimintakyvyn kannalta (ICF)
-osaa käyttää tutkimustietoa hyödyksi kliinisessä toteutuksessa
-toimii oma-aloitteisesti moniammatillisessa ja kollegiaalisessa yhteistyökentässä
-ratkaisee puheterapiatyöhön liittyviä haasteita itsenäisesti
-osaa mukauttaa omaa työskentelyä tilanteiden mukaisesti ja reflektoida kokemuksiaan

Sisältö

-Opiskelija toteuttaa valinnaisen harjoittelujakson laillistetun puheterapeutin ohjauksessa
-Opiskelija raportoi jaksosta suullisesti ja kirjallisesti kliinisten käytäntöjen mukaisesti

Toteutustavat

Asiakastyön harjoittelu, ryhmäohjaus, kirjallinen työskentely, alku- ja loppuseminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Asiakaskohtaisesti määräytyvä kirjallisuus.

Lisätietoja

Jos opiskelija suorittaa Klinikkakurssi II:n, ei kurssia Ohjattu kliininen asiakastyö D tarvitse suorittaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
S2. Kliiniset opinnot (Logopedia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos