Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3230 S2.2. Kliininen harjoittelu 25 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Logopedian aineopinnot, Ohjattu kliininen asiakastyö D (tai Klinikkakurssi II), syventävät teoriaopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
-osaa prosessoida puheterapiakokonaisuuksia itsenäisesti
-omaksuu erilaisia työskentelytapoja
-käyttää ICF-viitekehystä osana puheterapeutin työtä
-käyttää tutkimustietoa hyödyksi kliinisessä toteutuksessa
-toimii tasavertaisena jäsenenä moniammatillisessa ja kollegiaalisessa yhteistyökentässä
-osaa muodostaa omia oppimistavoitteita ja reflektoida niissä edistymistä

Sisältö

-Opiskelija toteuttaa 4 kuukauden harjoittelujakson laillistetun puheterapeutin ohjauksessa
-Harjoittelujakso sisältää asiakastyöskentelyä sekä erilaisia puheterapeutin työtehtäviä
-Opiskelija raportoi jaksosta suullisesti ja kirjallisesti kliinisten käytäntöjen mukaisesti

Toteutustavat

Loppuharjoittelu, ohjaus, kirjallinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjalliset harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoittelukohtaisesti määräytyvä kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
S2. Kliiniset opinnot (Logopedia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos