Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU2223 Opinnäytteen kielen käytön ohjaus, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen kirjallisen viestinnän opettajat
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Opinnäytteen kielen käytön ohjaus -opintojaksolla muokataan ja tarkastellaan tutkielmatekstiä, jota opiskelija tekee samanaikaisesti oman oppiaineensa kandidaatinseminaarissa. Kurssilla harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista, tutustutaan tieteenalan konventioihin ja analysoidaan opiskelijan omaa kirjoitusprosessia. Kurssi tukee opiskelijan tutkielmantekoa kielenhuollon näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia omaa erikoisalaansa edustavan tieteellisen, suomenkielisen opinnäytteen, jonka kieli on kieliopillisesti ja oikeakielisesti korrektia, sanasto asiatyylistä ja jossa noudatetaan vakiintunutta tieteellistä esitystapaa. Opiskelija osaa hyödyntää kriittisesti ja soveltaen kielenhuolto- ja tekstinhuolto-oppaita sekä sanakirjoja omassa kirjoittamisessaan. Opiskelija osaa antaa rakentavaa palautetta, kommentoida alansa tekstejä kielenhuollon näkökulmasta, osaa vastaanottaa palautetta oman erikoisalansa tekstistä ja hyödyntää saamaansa palautetta oman tekstin viimeistelyyn. Opiskelija pystyy kirjoittamaan kieliasultaan hyväksyttävän kypsyysnäytteen.

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan tutkielman rakenne-, jäsentely-, viittaus- ja muotoseikkoja. Opiskellaan, miten asiantuntijuus osoitetaan asiatyylisessä ja yleiskielisessä opinnäytteessä. Tarkastellaan erikoisalan terminologiaa sekä tieteenalan lause-, virke- ja tekstirakenteita. Opintojakson osallistuja tuo kommentoitavaksi katkelman omasta opinnäytetyöstään. Keskustellaan opiskelijoiden teksteistä: esitetään kysymyksiä, tarkennuksia ja kommentteja sekä annetaan rakentavaa palautetta. Selvitetään kypsyysnäytteen kriteerit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Suorituksen saaminen edellyttää, että opiskelija toimittaa opinnäytetyön käsikirjoituksesta viiden sivun katkelman käsiteltäväksi, vastaanottaa palautetta, antaa vertaispalautetta ohjeiden mukaisesti ja kommentoi muiden osallistujien tekstejä ryhmätapaamisissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Läsnäolo ja osallistuminen opetukseen, oman opinnäytetekstin käsittely sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Suositellut suoritusajankohdat

Suoritetaan kandidaatinseminaarin yhteydessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlessa esitettävä materiaali, yleiset tutkielmanteko-oppaat sekä opiskelijoiden opinnäytetekstit.

Lisätietoja

Kurssi pitää suorittaa ennen kypsyysnäytteen kirjoittamista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet