Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OIKU5012 Valtiosääntöoikeus, Aineopinnot III 10 op
Vastuutaho
Oikeustieteen opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Veli-Pekka Viljanen

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

-

Toteutustavat

Huom. kuulustelujen ajankohdat kuten Aineopinnot I

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Jyränki: Lakien laki (1989).

2. Perusoikeuksia tai ihmisoikeuksia käsittelevä teos, esim.:

Alexy: Theorie der Grundrechte (1986),

Alexy: A Theory of Constitutional Rights (2002),

Amar: The Bill of Rights (1998)

Bomhoff: Balancing Constitutional Rights (2013),

Clapham: Human Rights Obligations of Non-State Actors (2006),

Gearty: Principles of Human Rights Adjudication (2004)

Greer: The European Convention on Human Rights (2007)

Lindfelt: Fundamental Rights in the European Union - Towards Higher Law of the Land (2007)

Nergelius: Konstitutionellt rättighetsskydd (1996),

Trechsel: Human Rights in Criminal Proceedings (2005),

Viljanen, J.: The European Court of Human Rights as a Developer of the General Doctrines of Human Rights Law (2003),

Zucca: Constitutional Dilemmas (2007)

3. Eurooppalaista valtiosääntöoikeutta käsittelevä teos, esim.

Rosas – Armati: EU Constitutional Law (2012 tai uudempi)

Weiler - Wind (eds.): European Constitutionalism Beyond the State (2003)

4. Perustuslain tulkintaa tai normikontrollia käsittelevä teos, esim.

Alexander (ed.): Constitutionalism – Philosophical Foundations (1998),

Cappelletti: The Judicial Process in Comparative Perspective (1989),

Brewer-Carías: Judicial Review in Comparative Law (1989),

Ely: Democracy and Distrust (1980),

Goldsworthy (ed.): Interpreting Constitutions (2006)

Hirschl: Towards Juristocracy (2007).

Kuulustelijan kanssa voidaan sopia opiskelijan suuntautumisen mukaan muistakin vastaavista teoksista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS (Oikeustieteen opinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School