Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1013 Oikeussosiologia ja kriminologia 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Anne Alvesalo-Kuusi, yliopistonlehtori Heini Kainulainen

Yleiskuvaus

Oikeussosiologia on oikeudellisten ilmiöiden tarkastelua yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta ja kriminologia puolestaan rikollisuuden ja rikoskontrollin monitieteistä tutkimusta. Koska oikeussosiologia ja kriminologia ovat osittain päällekkäisiä aloja ja jakavat samantyyppiset menetelmät, opetetaan näitä oppiaineita yhdessä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää oikeussosiologian ja kriminologian peruskäsitteet ja tiedonintressit. Opiskelija saa yleiskäsityksen näiden tutkimusalojen menetelmistä sekä niiden soveltamismahdollisuuksista oikeustieteessä. Oppiaineessa on mahdollisuus hakeutua alan kansainvälisiin koulutusohjelmiin, jotka otetaan erikseen sovittavalla tavalla huomioon oikeussosiologian ja kriminologian opinnoissa.

Sisältö

Oikeussosiologia ja kriminologia tieteenä
Oikeussosiologian ja kriminologian peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat
Oikeussosiologian ja kriminologian soveltaminen käytäntöön
Kriminaalipolitiikan ajankohtaiskysymyksiä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Luento-opetus ja ryhmätehtävät 18 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti suoritetaan tenttiakvaariotenttinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja luentomateriaali

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus lukuvuoden 2016-2017 tenttikierroksen loppuun saakka (3.9.2017 saakka):

Alvesalo, Anne – Ervasti, Kaijus (2006) Oikeus yhteiskunnassa – näkökulmia oikeussosiologiaan. Helsinki: Edita. (s. 1-55, 124-153)

Laine, Matti (2014). Kriminologia ja rankaisun sosiologia. Helsinki: Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Acta Poenologia 1/2014. (s. 1-53, 109-188).

Alvesalo-Kuusi, Anne, Lähteenmäki, Liisa (2015) Legislating for corporate criminal liability in Finland: 22-year long debate revisited. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 1/2015, s.1-17.

Kainulainen, Heini: Raiskaus: myyttejä ja todellisuutta. Teoksessa Niemi, Johanna, Kainulainen, Heini, Honkatukia, Päivi (toim.): Sukupuoli, väkivalta ja oikeus. Tampere: Vastapaino (ilmestymässä)

Koskela, Hille (2011) 'Don‘t mess with Texas!’ Texas Virtual Border Watch Program and the (botched) politics of responsibilization. Crime, Media, Culture, 1/2011, s. 49–65. http://doi.org/10.1177/1741659010369957

Saarikkomäki, Elsa (2015) Perceptions of Procedural Justice Among Young People: Narratives of Fair Treatment in Young People's Stories of Police and Security Guard Interventions. British Journal of Criminology; doi: 10.1093/bjc/azv102. http://bjc.oxfordjournals.org/cgi/content/full/azv102?ijkey=Zd1oajuvlWaRhzW&keytype=ref

Kirjallisuus lukuvuonna 2017-2018 (Tentit 29.11.2017 alkaen):

Alvesalo, Anne – Ervasti, Kaijus (2006) Oikeus yhteiskunnassa – näkökulmia oikeussosiologiaan. Helsinki: Edita. (s. 1-55, 124-153)

Laine, Matti (2014). Kriminologia ja rankaisun sosiologia. Helsinki: Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Acta Poenologia 1/2014. (s. 1-53, 109-188).

Alvesalo-Kuusi, A., Bittle, S., & Lähteenmäki, L. (2017). Repositioning the corporate criminal: comparing and contrasting corporate criminal liability in Canada and Finland. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 1-17. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01924036.2017.1295396

Kainulainen, Heini (2017): Raiskaus: myyttejä ja todellisuutta. Teoksessa Niemi, Johanna, Kainulainen, Heini, Honkatukia, Päivi (toim.): Sukupuolistunut väkivalta. Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma.Tampere: Vastapaino, 214-231.

Mythen, G., & Walklate, S. (2016). Counterterrorism and the Reconstruction of (In)Security: Divisions, Dualisms, Duplicities. British Journal of Criminology, 56(6), 1107–1124. http://doi.org/10.1093/bjc/azw030

Saarikkomäki, Elsa (2015) Perceptions of Procedural Justice Among Young People: Narratives of Fair Treatment in Young People's Stories of Police and Security Guard Interventions. British Journal of Criminology; doi: 10.1093/bjc/azv102. http://bjc.oxfordjournals.org/cgi/content/full/azv102?ijkey=Zd1oajuvlWaRhzW&keytype=ref

Lisätietoja

Myös oikeustieteellisen tiedekunnan omien opiskelijoiden tulee ilmoittautua opintojaksolle Nettiopsussa.

Opintojaksolle otetaan enintään 10 sivuaineopiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Sivuaineopiskelijoiden ilmoittautuminen Nettiopsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Aineopinnot I (Oikeustieteen opinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School