Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1005 Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Tuulikki Mikkola
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija saa jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot avioliitto-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta. Perheoikeudellista sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeutta siten, että yleisten velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden vaikutus erityissääntelyn taustalla konkretisoituu. Opintojakson läpäistyään opiskelijan tulisi tuntea perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet sekä alan keskeisen lainsäädännön rakenne. Kurssin suorittanut opiskelija kykenee tunnistamaan alan tyyppitilanteet ja niihin liittyviä oikeudellisia ongelmia.
Opiskelija saa kurssilla myös käsityksen siitä, mitkä ovat lähtökohdat ja työvälineet ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Sisältö

Kurssin osa-alueita ovat:
- Avioliitto- ja parisuhdeoikeuden keskeiset kysymykset
- Lapsioikeuden ja edunvalvonnan keskeiset kysymykset
- Lakimääräinen perimys, pesänselvitys ja perinnönjako
- Testamenttioikeus
- Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luento-opetus (ei lisäpisteitä, luentomateriaalista tulee kysymyksiä tenttiin):
- Parisuhdeoikeus: parisuhdeoikeuden (avo- ja avioliitot) perusteet, aviovarallisuusoikeuden järjestelmä ja liityntä yleiseen varallisuusoikeuteen, aviopuolisoiden sopimusvapauden ulottuvuus, 10 t
- Jäämistöoikeus: perintöoikeuden perusteet, kuolinpesän osakkaan oikeusasema, jäämistösuunnittelu, 5 t
- Kansainvälinen avioliitto- ja jäämistöoikeus: kansainvälisen yksityisoikeuden perusteet, rajat ylittävien parisuhteiden ja perimystilanteiden sääntely ,10 t
Lisäpisteellinen (0-4 p.) vapaaehtoinen luento-opetus 10 h.:
- Luennoilla perehdytetään testamentin, edunvalvontavaltuutuksen ja avioehdon laatimisprosessiin. Luentosarja koostuu verkkoluennoista (Moodle), ennakkomateriaaliin perehtymisestä, tehtävistä ennakkoharjoituksista (Moodle) sekä pienryhmätyöskentelynä laadittavista asiakirjaharjoituksista. Luentosarjan tarkempi sisältö selvitetään moodle-oppimisympäristössä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali (tenttiin tulee kysymyksiä perustuen luentoihin ja luennoilla läpikäytyyn materiaaliin, mutta tenttiin ei tule kysymyksiä perustuen yksinomaan lisäpisteelliseen luentosarjaan)

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset ja korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut)

Aarnio,  A.- Kangas, U.: Perhevarallisuusoikeus. 2010 tai uudempi s. 281-587 (perintöoikeus ja testamenttioikeus).

Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 2011 tai uudempi. Jakson 3 isyyttä koskevin osin opiskelijoita kehotetaan perehtymään kirjan tekstin sijasta uudistuneen isyyslain säätämiseen johtaneeseen hallituksen esitykseen 91/2014.

Lohi, Tapani: Ositus, tasinko ja sivullissuoja. 2003 s. 3-29.

Mikkola, Tuulikki: Perittävän tekemät lahjoitukset ja niihin liitetyt määräykset: määräämisvallan rajoista ja mahdollisuuksista. Defensor legis 3/2013 s. 312-325.

Mikkola, Tuulikki: Yhteisomistus. 2008 s. 1-25,119-183.

Välimäki, Pertti: Ositusta ja sen sovittelua.Defensor legis 2010 s. 128-147

Välimäki, Pertti: Rooliperiaatteet toimitusosituksessa. Defensor legis 1/2003 s. 26-37.

Lisätietoja

Opintojaksolle tulee ilmoittautua Nettiopsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School