Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
OIKU5009 Eurooppaoikeus, Aineopinnot III 8 ECTS
Vastuutaho
Oikeustieteen opinnot
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Aineopinnot II eurooppaoikeudesta; aineopinnot II pitää kokonaisuudessaan olla hyväksytysti suoritettu ennen aineopinnot III suorittamista.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot III muodostuu oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden syventävien opintojen kirjatentistä. Oppimateriaalit ja tenttipäivät noudattavat oikeustieteellisen tiedekunnan vastaavaa kurssia. Opiskelijalle syntyy kattava ja syvällinen käsitys eurooppaoikeuden evoluutiosta, luonteesta ja keskeisistä ajankohtaisista kysymyksistä. Tarkasteltavat kysymykset liittyvät erityisesti EU:n instituutioihin, EU-oikeuden tarjoamiin oikeuskeinoihin ja sisämarkkinoihin.

Sisältö

- Integraation kehitys
- Instituutiot ja lainsäädäntö
- Välitön oikeusvaikutus, etusija ja jäsenvaltion vastuu
- Perusoikeudet
- EU:n tuomioistuin
- Sisämarkkinat ja EU:n kansalaisuus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisen tentin oppimateriaali (vastaten vaativuudeltaan ja sivumäärältään 8 op):

Oppimateriaalit ovat samat kuin oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden syventävien opintojen kirjatentissä. Ks. oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden syventävien opintojen vaatimukset. Kirjatentissä ei voi suorittaa teoksia, jotka on aiemmin tenttinyt eurooppaoikeuden Aineopinnot I- tai II-opintojaksoissa. Tentittävästä kirjallisuudesta on sovittava tarkemmin eurooppaoikeuden professorin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Faculty of Social Sciences
Oikeustieteelliset opinnot (Studies at the Faculty of Social Sciences)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Faculty of Law
Bachelor of Laws
Master of Laws DP
MDP in Law and Information Society
Doctor of Laws
Law
Turku Law School