Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIES0011 Espanjan kieli: Alkeiskurssi I 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja
Vastuuhenkilö
Ryhmä A: Tiina-Leena Salo; Ryhmä B: Minna Aaltonen
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja. Kurssi on tarkoitettu vain todellisille vasta-alkajille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Yleiskuvaus

Nopeasti etenevä espanjan kielen alkeiskurssi. Kurssin tavoitteena on tutustua espanjan kielen rakenteisiin, oppia ymmärtämään kirjoitettua ja puhuttua kieltä sekä oppia ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti espanjaksi. Lisäksi tutustutaan espanjankielisen maailman kulttuuriin ja tapoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa tuottaa yksinkertaista, yleiskielistä puhetta, joka liittyy tuttuihin asioihin rutiininomaisissa tilanteissa. Hän alkaa ymmärtää yksinkertaista, selkeää arkipäivän puhetta ja tekstiä. Hän osaa viestiä kirjallisesti välittömiä tarpeita lyhyin lausein. Opiskelija oppii espanjankielisen maailman asukkaiden peruskäyttäytymismalleja ja sosiaalisen vuorovaikutuksen perusteita.

Sisältö

Aihepiirit: Tervehdykset, esittäytyminen, kielet ja kansallisuudet, ruokailu, itsestä ja perheestä kertominen, ajanilmaisut, lippujen ostaminen, pitäminen, vapaa-aika ja harrastukset.

Kielioppi: persoonapronominit, preesensin taivutus, artikkelit, substantiivien suku ja luku, adjektiivien taivutus, omistuspronominit, genetiivi, olla-verbit, kysymyssanat, määrän ilmaisut, tener-sanonnat, lukusanat, lähitulevaisuus.

Kulttuuri: Tutustutaan alustavasti espanjankielisiin maihin ja niiden kulttuuriin, erityisesti Espanjaan ja sen ruokakulttuuriin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy kotiaineet ja tentti sekä siihen valmistautuminen, yhteensä 10 tuntia.

Opetuskieli

suomi, espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi

Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen on pakollista. Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä ja aineita.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mäkinen-Riiho, ¿Qué tal? 1, tekstikirja ja harjoituskirja

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Espanjan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet