Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIES0012 Espanjan kieli: Alkeiskurssi II 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja
Vastuuhenkilö
Tiina-Leena Salo (ryhmä A), Minna Aaltonen (ryhmä B)
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Espanjan alkeiskurssi I tai vastaavat tiedot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Yleiskuvaus

Nopeasti etenevä espanjan kielen alkeiskurssin toinen osa. Kurssin tavoitteena on tutustua espanjan kielen rakenteisiin, oppia ymmärtämään kirjoitettua ja puhuttua kieltä sekä oppia ilmaisemaan itseään arkielämän tilanteissa kirjallisesti ja suullisesti espanjaksi. Lisäksi tutustutaan espanjankielisen maailman kulttuuriin ja tapoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää ja osaa tuottaa yksinkertaista yleiskielistä puhetta, joka liittyy tuttuihin häntä itseään kiinnostaviin asioihin. Hän selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista. Hän ymmärtää selkeää arkipäivän tekstiä. Hän osaa kertoa kirjallisesti jokapäiväisistä asioista ja arkipäivän elämästä.

Sisältö

Aihepiirit: arkitoimet, mielipiteen ilmaiseminen, vaateostokset, sää, matkustaminen, koti, hotelli, TV ja elokuvat, muistelu.

Kielioppi: perfekti, refleksiiviverbit, datiiviverbit, olla-verbit, demonstratiivipronominit, vertailu, gerundi, paikan ilmaisut, akkusatiivi, preteriti, datiivi, imperfekti.

Kulttuuri: Laajennetaan kulttuurituntemusta muun muassa perehtymällä joihinkin Espanjan kaupunkeihin, pukeutumistapoihin ja mediaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää myös tenttiin valmistautumisen sekä siihen osallistumisen.

Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna: pienryhmä- ja luento-opetus: 6 t, itsenäinen työskentely (kirjallinen tentti mukaan lukien) 102 t, josta osa verkossa.

Opetuskieli

suomi, espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, sanakokeita, kirjallisia lisätehtäviä, aineita ja verkkotehtäviä. Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna: pienryhmä- ja luento-opetus: 6 t, kaksi tapaamista espanjalaisen tuutorin kanssa (2x20 min), harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mäkinen-Riiho, ¿Qué tal? 1, tekstikirja ja harjoituskirja. Kurssialue Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Espanjan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet