Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIES0018 Espanjan kieli: Suullinen kurssi Espanjan yhteiskunnasta ja kulttuurista 3 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja
Vastuuhenkilö
Judith Ansó Ros
Edeltävät opinnot
Noin kolme vuotta espanjan opintoja.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on laajempaa yleiskäsitystä Espanjan yhteiskunnasta ja kulttuurista. Hän osaa kertoa espanjaksi mm. maan taidemaailmasta (elokuva, musiikki, kirjallisuus jne.), historiasta, maantieteestä, kansallisperinteistä ja espanjalaisten arkielämästä.

Sisältö

Opettajan suunnittelemissa suullisissa harjoituksissa johdantoteemoina ovat Espanjan yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvät aiheet, joskin välillä viitataan Suomen ja muidenkin maiden kulttuuriin. Kurssi ei ole luentotyyppinen vaan keskustelumuotoinen. Opiskelijat harjoittelevat kieltä pareittain ja/tai ryhmittäin aina kurssin taitotason huomioon ottaen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 38 t 0 t
Itsenäinen työskentely 42 t 0 t

Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy kotitehtäviä kuten tiedonhankinta.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi

Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen on pakollista. Opiskelijan tulee palauttaa opettajalle tietyt kotitehtävät.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Säännöllinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä kotitehtävien tekeminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan valmistelema materiaali. Maksullinen.

Lisätietoja

Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2016 - 2017.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Espanjan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet