Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIES0016 Espanjan kieli: Jatkokurssi IV 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja
Vastuuhenkilö
Tiina-Leena Salo
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kurssi on tarkoitettu jatkokurssi III:n käyneille tai niille, joilla on vastaavat tiedot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Tavoitteena on kielitaidon parantaminen kaikilla sen osa-alueilla sekä espanjankielisen maailman kulttuuriin, ajatteluun ja tapoihin perehtyminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää selväpiirteistä asiatietoa, joka liittyy tuttuihin ja melko yleisiin aiheisiin jonkin verran vaativissa yhteyksissä. Hän ymmärtää ympärillään käytävää laajempaa muodollista ja epämuodollista keskustelua. Hän osaa viestiä varmasti useimmissa tavallisissa tilanteissa suhteellisen vaivattomasti kohtalaisen laajalla sanavarastolla ja espanjan kielen idiomeja käyttäen. Hän pystyy lukemaan pitkähköjä tekstejä monenlaisista aiheista ja selviää myös päättelyä vaativista teksteistä. Hän osaa kirjoittaa pidempiä viestejä abstrakteistakin aiheista. Hän hallitsee jo monenlaiseen kirjoittamiseen tarvittavaa sanastoa ja lauserakenteita sekä osaa ilmaista rinnasteisuutta ja alisteisuutta.

Sisältö

Kurssilla käsitellään erilaisia espanjankieliseen maailmaan liittyviä tekstejä, videoita ja kuunteluharjoituksia, sekä vahvistetaan opiskelijan keskustelutaitoja ko. materiaalien pohjalta.

Kielioppi: peruskieliopin laajentamista tärkeimmillä kieliopin osa-alueilla.

Kulttuuri: aihepiireihin liittyvät kulttuurierot Suomen ja espanjankielisen maailman välillä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää myös tenttiin valmistautumisen sekä siihen osallistumisen.

Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna: pienryhmä- ja luento-opetus: 6 t, itsenäinen työskentely (kirjallinen tentti mukaan lukien) 102 t, josta osa verkossa.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, sanakokeita, kirjallisia lisätehtäviä, aineita ja verkkotehtäviä.

Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna: pienryhmä- ja luento-opetus: 6 t, kaksi tapaamista espanjalaisen tuutorin kanssa (2x20 min), harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Katso oppimateriaalitiedot opintojakson toteutusosiosta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Espanjan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet