Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIES0007 Espanjan kieli: Kielioppi 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja
Vastuuhenkilö
Tiina-Leena Salo
Edeltävät opinnot
Kurssi sopii jatkokurssit II, III tai/ja IV suorittaneille, sekä niille, jotka ovat lukeneet koulussa vähintään kolme vuotta espanjaa. Ennen kurssia kannattaa kerrata pääpiirteittäin verbien aikamuodot. Lähtötaso A2-B1.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään espanjan kieliopin asioita, jotka ovat vaikeita varsinkin suomalaisille sekä tehdään niihin liittyviä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kurssi sopii opiskelijoille, jotka tarvitsevat rakenteiden kertausta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on parantanut espanjan kielen perusrakenteiden aktiivista ymmärtämistä ja käyttövalmiutta erilaisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Kurssilla kerrataan ja laajennetaan espanjan kieliopin varsinkin suomalaiselle vaikeita osa-alueita. Työskentely tapahtuu sekä opettajajohtoisesti että pari- ja ryhmätyönä, harjoitukset ovat sekä kirjallisia että suullisia.
- olla-verbit
- imperfektin ja preteritin käyttö
- imperatiivi
- futuuri, konditionaali
- subjunktiivi, kaikki aikamuodot
- relatiivilauseet
- indefiniittipronominit
- prepositiot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää myös tenttiin valmistautumisen sekä siihen osallistumisen.

Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna: itsenäinen työskentely (kirjallinen tentti mukaan lukien) 54 t, josta osa verkossa.

Opetuskieli

suomi, espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
  • suomeksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, kirjallisia lisätehtäviä ja verkkotehtäviä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali jaetaan kurssin alussa. Maksullinen.

Halukkaat voivat lisäksi hankkia jonkun kielioppikirjan, esim.
Mäkinen, Matti: ¡Claro! Lyhyt espanjan kielioppi tai
Hämäläinen, Taina: Espanjan kielioppi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Espanjan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet