Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIES0004 Espanjan kieli: Suullinen taito 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja
Vastuuhenkilö
Elina Ylitalo
Edeltävät opinnot
Noin kaksi tai kolme vuotta espanjan opintoja.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Yleiskuvaus

Kurssin suorittaminen vastaa kielitaitovaatimuksen suorittamista vieraan kielen suullisen taidon osalta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa tavallisista, konkreettisista aiheista kuvaillen, eritellen ja vertaillen. Hän osaa viestiä varmasti useimmissa tavallisissa tilanteissa suhteellisen vaivattomasti.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan suullisesti espanjan kielen vaikeimpia piirteitä vieraskieliselle opiskelijalle aina kurssin taitotason huomioon ottaen. Opettajan suunnittelemissa harjoituksissa taustana ovat mm. ajankohtaiset aiheet ja arkielämän tilanteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy kotitehtäviä.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi

Opiskelijan tulee palauttaa opettajalle tietyt kotitehtävät.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Säännöllinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä kotitehtävien tekeminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan valmistelema materiaali. Maksullinen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Espanjan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet