Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0032 Ranskan kieli: Jatkokurssi III 2–4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Hannele Guérin, Sandra Jacquemot
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kurssi on tarkoitettu lukiossa n. 3 vuotta ranskaa lukeneille tai jatkokurssi I:n ja II:n käyneille (yht. 8 op) tai niille, joilla on vastaavat tiedot. Kielitaito tasolla A2-B1.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Yleiskuvaus

Jatkokurssi III:n tavoitteena on vahvistaa monipuolisesti ja oppijakeskeisesti opiskelijan peruskielitaitoa ranskan kielessä. Lukiossa tai jatkokurssi I:llä ja II:lla opittuja asioita kerrataan ja syvennetään kiinnittämällä huomiota myös työelämän kieli- ja viestintätaitoihin sekä kansainvälisessä ympäristössä tarvittavaan kielitaitoon. Opetus on monimuotoista ja joustavaa. Lähiopiskelun lisäksi kurssin ryhmässä A opiskellaan vuorovaikutteisesti verkko-oppimisympäristössä. Erityistä huomiota kiinnitetään kulttuurienväliseen viestintään. Kurssin ryhmässä B painotetaan ranskan kielen suullisen taidon harjoittelua: L'étudiant développera ses compétences à l'oral. Il sera capable de comprendre l'essentiel de documents écrits et sonores et d'intéragir dans des situations courantes de la vie quotidienne ainsi que d'exprimer des points de vue sur des thèmes variés. Il améliorera et appronfondira également ses connaissances grammaticales et lexicales. .

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija selviytyy arkitilanteista ja epävirallisista keskusteluista. Hän osaa viestiä itselleen tärkeistä asioista myös hieman vaativammissa tilanteissa. Hän osaa tuottaa mahdollisimman virheettömän sanojen ääntämisen ja intonaation. Opiskelija ymmärtää selväpiirteistä asiatiedollista puhetta, joka käsittelee alla mainittuja aihepiirejä. Hän pystyy lukemaan itsenäisesti yleisiä tai oman alan tekstejä sekä selviää myös päättelyä vaativista teksteistä käytännönläheisissä tilanteissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa tulkita kriittisesti erilaisia mediatekstejä. Opiskelija pystyy välittämään tehokkaasti tuttua tietoa tavallisimmissa kirjallisen viestinnän muodoissa sekä osaa käyttää useita kielen sidoskeinoja eikä sekoita puhe- ja kirjakieltä kirjoitelmissaan.

Sisältö

Aihepiirit: ranskankielisissä maissa opiskelu sekä opiskelija- ja työelämä, luonto, ympäristö, taide- ja kulttuurielämä, gastronomia, harrastukset ja urheilu, omasta maasta kertominen sekä ranskalaiset perinteet, tapakulttuuri ja maantuntemus.

Kielioppi: Ranskan kielen perusrakenteita käsitellään kerraten ja syventäen. Kurssilla harjoitellaan erityisesti seuraavia kielioppiasioita: kysymys- ja kieltolause, artikkelin käyttö, persoonapronominit, passé composé ja imparfait -aikamuodot, futuuri ja konditionaali.
Katso myös kurssin ydinainesanalyysi:
http://users.utu.fi/hangue/ydinainesanalyysi_JK_III.htm.

Toteutustavat

HUOM! Ryhmien A ja B toteutustavat eroavat toisistaan:

Ryhmä A (2 op):
Ryhmäopetus 24 t + verkossa 6 t,
Itsenäinen työskentely 43 t + verkossa 5 t,
Harjoitukset verkossa 5 t.
(Ryhmä A jatkuu 2. periodissa nimellä "Ranskan jatkokurssi III, ryhmä A, kielenkäytön aktivointiosa")

Ryhmä B - 4 op:
Ryhmäopetus 44 t
Itsenäinen työskentely 60 t.
Itsenäinen työskentely sisältää myös tenttiin lukemisen ja kirjallisen tentin.

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, sanakokeita, aineita, kirjallisia lisätehtäviä ja ryhmässä A verkkotehtäviä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen tentti, harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja verkko-opetukseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ryhmä A: Opettajan kokoama ja laatima oppimateriaalivihko "Ranskan kielen jatkokurssi III, Ryhmä A". Opettajan materiaalivihon jokainen tulostaa ennen kurssin alkua Moodle-oppimisalustalta. Kurssiavaimen Moodleen saat opettajan kurssille hyväksymisviestissä  ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ryhmä B: Documents fournis par l’enseignant.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Ranskan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet