Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0034 Ranskan kieli: Jatkokurssi III, Kielenkäytön aktivointiosa 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Hannele Guérin
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Ranskan jatkokurssi III (KIRA0034), kielenkäytön aktivointiosa ja 1. periodin ranskan jatkokurssi III (KIRA0032), ryhmä A, perustuvat samaan materiaaliin ja muodostavat kokonaisuuden. Etuoikeus ranskan jatkokurssi III, kielenkäytön aktivointiosa -kurssille on ranskan jatkokurssi III:n (KIRA0032) ryhmä A:n suorittaneilla.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Yleiskuvaus

Jatkokurssi III, kielenkäytön aktivointiosa, toteutetaan monimuoto-opetuksena , jossa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen tukee opintojen joustavuutta. Kurssilla kerrataan ja syvennetään lukiossa, jatkokurssi I:llä, II:lla ja III:lla opittuja asioita. Kieli- ja viestintätaitoihin, kriittiseen medialukutaitoon sekä kansainvälisessä ympäristössä tarvittavaan kielitaitoon kiinnitetään erityistä huomiota .
Opiskelijan luetun- ja kuullun ymmärtämisen taitoja harjoitellaan sekä kehitetään erityisesti opiskelijan kirjallista ilmaisua. Ranskalaiset vaihto-opiskelijat osallistuvat aktiivisesti työskentelyyn kurssilla. Vuorovaikutteiset kirjalliset tehtävät verkko-oppimisympäristössä harjoittavat toimimaan viestintätilanteissa työelämässä ja kansainvälisessä ympäristössä sekä tutustuttavat opiskelijat kulttuurienväliseen viestintään.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa selkeää, jäsentynyttä ja sidosteista tekstiä. Hän pystyy hahmottamaan eri kielenkäytön erityispiirteitä. Opiskelija ymmärtää yhä helpommin kuultua ja kirjoitettua, myös oman alansa, kieltä. Opiskelija saa rohkeutta käyttää ranskankielistä kirjallista materiaalia omassa opiskelussaan ja hän ymmärtää ranskankielisten maiden kulttuurin eri osa-alueita.

Sisältö

Aihepiirit: ajankohtaiset Ranskaan ja ranskankielisiin maihin liittyvät aiheet, ranskalaiset perinteet, tapakulttuuri ja maantuntemus.

Kielioppi: aikaisemmin opittujen rakenteiden kertausta, epäsuora esitys, subjunktiivi, tekstin sidosteisuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 10 t 14 t
Itsenäinen työskentely 10 t 5 t
Harjoitukset 10 t 5 t

10 t itsenäistä työskentelyä sisältää myös tenttiin lukemisen ja kirjallisen tentin.

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, aineita ja kirjallisia verkkotehtäviä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen tentti, harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja verkko-opetukseen.

Suositellut suoritusajankohdat

Suositeltu suoritusajankohta heti ranskan jatkokurssi III:n (KIRA0032, ryhmä A) jälkeen 2. periodissa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan kokoama ja laatima oppimateriaalivihko soveltuvin osin. Opettajan materiaalivihon jokainen tulostaa ennen kurssin alkua Moodle-oppimisalustalta. Kurssiavaimen Moodleen saat opettajan kurssille hyväksymisviestissä  ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Ranskan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet