Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0007 Ranskan kielioppi 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Hannele Guérin
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kurssi sopii jatkokurssi II:n tai III:n suorittaneille, sekä niille, jotka ovat lukeneet lukiossa n. kolme vuotta ranskaa. Kielitaito tasolla A2-B1.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Yleiskuvaus

Kielioppikurssilla kerrataan kielen perusrakenteita intensiivisesti ja syventäen opettajan laatimien teoriaesitysten pohjalta. Kurssin suoritettuaan opiskelijan on helpompi seurata muita kielikeskuksessa järjestettäviä taitotasoille B1-B2 sijoittuvia kursseja.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee sujuvammin ja tarkemmin ranskan peruskieliopin tärkeimmät rakenteet ja osaa käyttää oppimiaan rakenteita puheessa ja tekstissä. Opiskelija saa valmiudet kommunikoida erityyppisissä sosiaalisissa, ammatillisissa ja akateemisissa tilanteissa.

Sisältö

- Verbioppi: aikamuodot, passé composén ja imparfait -aikamuotojen käyttöerot, konditionaali, subjunktiivi
- Substantiivit: artikkelin käyttö ja substantiivin monikko
- Adjektiivit: adjektiivin taipuminen, adjektiivin paikka sekä adjektiivien vertailumuodoista
- Pronominit: objekti- ja adverbiaalipronominit, relatiivi- ja indefiniittipronominit
- Passiivi
- Prepositiot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 32 t 0 t

32 t itsenäistä työskentelyä sisältää myös tenttiin luvun ja kirjallisen tentin. Kurssin voi suorittaa myös ohjattuna itseopiskeluna: itsenäinen työskentely (kirjallinen tentti mukaan lukien) 54 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, aineita ja kirjallisia lisätehtäviä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen tentti, harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Poissaoloja voi tiettyyn rajaan asti myös korvata opettajan kanssa sovituilla lisätehtävillä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan laatima kielioppivihko "Ranskan kieliopin kertauskurssi ". Opettajan materiaalivihon jokainen tulostaa ennen kurssin alkua Moodle-oppimisalustalta. Kurssiavaimen Moodleen saat opettajan kurssille hyväksymisviestissä  ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Ranskan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet