Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIIT3003 Italian kieli: Tekstin ymmärtäminen, taso III 2–4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/italia
Vastuuhenkilö
Veera Scotto di Marco
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vähintään alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssit I ja II suoritettuna. Kurssi suositellaan suoritettavaksi jatkokurssin III aikana tai sen jälkeen.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Tarkastellaan eri aiheita käsitteleviä yleiskielisiä artikkeleita ja tekstiotteita kielen rakenteen ja sanaston näkökulmasta ja tehdään teksteihin pohjautuvia käännös-, kielioppi-, sanasto- ja kirjoitustehtäviä. Kurssin voi suorittaa 2, 3 tai 4 op:n laajuisena ja sen suorittaminen vastaa kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvän vieraan kielen kirjallisen taidon tutkintovaatimuksia.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on kerrannut jatkokursseilla opittua peruskielioppia. Hän ymmärtää yleiskielistä asiatekstiä ja osaa poimia italiankielisistä asiateksteistä keskeisen sisällön ja tunnistaa kielen yleisiä rakenteita.

Sisältö

Kirjallisten harjoitusten avulla kerrataan ja syvennetään jatkokursseilla opittua peruskielioppia, laajennetaan keskeistä sanavarastoa ja tehdään käännös- ja kirjoitustehtäviä. Teksteinä käytetään pääasiassa artikkeleita sanoma- ja aikakauslehdistä sekä novelleja ja otteita kirjallisuudesta.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely verkossa: 54 t (2 op), 81 t (3 op) tai 108 t (4 op)

Opetuskieli

italia, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
  • italiaksi

Kurssiin ei kuulu kontaktiopetusta, vaan se suoritetaan itsenäisesti verkkopohjaisena itse laaditun aikataulun mukaisesti syksyllä/keväällä/kesällä jonkin peruskurssin ohessa tai sen jälkeen. Ennen kurssia sovitaan opettajan kanssa aikataulusta sekä kirjallisten harjoitusten palautuksesta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Harjoitustyöt.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssialue Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Italian kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/italia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet