Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIIT0002 Italian kieli: Jatkokurssi I 4–6 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/italia
Vastuuhenkilö
Veera Scotto di Marco
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Alkeiskurssia I ja II vastaavat tiedot. Lähtötaso A1.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Yleiskuvaus

Nopeasti etenevä italian kielen jatkokurssi, jonka tavoitteena on ylläpitää ja edistää alkeiskursseilla saavutettua kielitaitoa sekä antaa erityisesti valmiudet puhutun italian kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija selviytyy tavallisimmista puhe- ja keskustelutilanteista ja ymmärtää normaalitempoista yleiskieltä. Hän omaa laajahkon sanavaraston yleisistä aiheista ja osaa mm. ilmaista toiveitaan, neuvoa ja tehdä ehdotuksia, kertoa meneillään olevista toimista, kertoa menneistä tapahtumista ja kuvailla taustoja ja tottumuksia.

Sisältö

Aihepiirit: ruoanlaitto ja reseptit, retken suunnittelu, elämäntavat ja ruokatottumukset, talvilomailu, arkipäivän sattumuksia ja lomanviettotapoja, kulttuurieroja, joulun viettoa ja kirjeenvaihtoa.

Kielioppi: relatiivipronominit, konditionaali, vertailumuodot, kestopreesens, imperfekti, perfektin ja imperfektin käyttö, perfektin apuverbi, kestoimperfekti, pluskvamperfekti, epäsäännöllisiä verbejä, prepositioita.

Toteutustavat

Kurssin suorittaminen 4 opintopisteen laajuisena (ryhmä A): ryhmäopetus 48 t ja itsenäinen työskentely 60 t.

Kurssin suorittaminen 6 opintopisteen laajuisena (ryhmä A): ryhmäopetus 48 t ja itsenäinen työskentely 114 t (josta 27 t verkossa).

Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna (ryhmä B):
- 4 opintopisteen laajuisena: ryhmäopetus 12 t ja itsenäinen työskentely 96 t.
- 6 opintopisteen laajuisena: ryhmäopetus 12 t ja itsenäinen työskentely 150 t (josta 27 t verkossa).

Kurssin suorittaminen täysin itsenäisesti (ryhmä C):
-4 opintopisteen laajuisena: itsenäinen työskentely 108 t.
- 6 opintopisteen laajuisena: itsenäinen työskentely 162 t.

Itsenäinen työskentely sisältää myös tenttiin lukemisen ja kirjallisen tentin.

Opetuskieli

italia, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • italiaksi
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi
Kirjallinen tentti
  • italiaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, sanakokeita, kirjallisia lisätehtäviä, aineita ja verkkotehtäviä.

Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna (ryhmä B):
Osallistuminen kontaktiopetukseen (12 t) ja 2 tapaamista italialaisen tuutorin kanssa (2x20 min.), harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Kurssin suorittaminen täysin itsenäisesti (ryhmä C): 2 tapaamista italialaisen tuutorin kanssa tai muulla tavoin suoritettu suullinen harjoitus, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ryhmät A ja B: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti. Ryhmä C: Harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Imperato-Kuusela-Meurman, Bella vista 2, opettajan materiaali, SanomaPron kirjalliset lisätehtävät ja verkkotehtävät.

Kurssialue Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Italian kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/italia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet