Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIIT0011 Italian kielenkäytön kurssi, taitotaso: A2-B1 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/italia
Vastuuhenkilö
Veera Scotto di Marco
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vähintään alkeiskursseja I-II ja jatkokurssia I vastaavat tiedot ja taidot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Yleiskuvaus

Kurssilla tehdään eri aiheisiin liittyviä keskustelu- ja sanastoharjoituksia sekä käydään läpi joitakin yleisiin aiheisiin liittyviä tekstejä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa tuottaa yleiskieltä mm. seuraavista aiheista: itsestä ja kotimaasta kertominen, matkustaminen ja kielet, harrastukset, lukeminen, juhlapäivät ja perinteet, ruokailutottumukset ja hyvinvointi, opiskelu ja työ. Hän osaa ilmaista mielipiteitään ja perustella niitä sekä kysyä toisen henkilön mielipidettä. Hän ymmärtää ja osaa käyttää em. aiheisiin liittyviä idiomaattisia sanontoja ja omaa laajahkon sanavaraston em. aiheista. Lisäksi hän osaa laatia ja esittää lyhyen suullisen esityksen itselleen tutusta aiheesta.

Sisältö

Puhumistilanteiden harjoittelua sekä keskustelu- ja sanastoharjoituksia tekstien pohjalta em. aiheista pareittain, italialaisen vaihto-opiskelijan kanssa sekä opettajan johdolla. Tutustutaan myös em. aiheisiin liittyviin idiomaattisiin sanontoihin, joiden kautta laajennetaan opiskelijoiden sanavarastoa ja kulttuurintuntemusta (sekä mahdollisesti kerrataan joitakin keskeisiä kielioppiasioita).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Opetuskieli

italia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • italiaksi
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, aineita ja esitelmiä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Säännöllinen läsnäolo (80%) ja aktiivisuus tunneilla.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan materiaali (monistemaksu 1-2 euroa).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Italian kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/italia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet