Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIIT0010 Italian kieli: Jatkokurssi III 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/italia
Vastuuhenkilö
Veera Scotto di Marco
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Jatkokurssia II vastaavat tiedot. Lähtötaso A2.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Yleiskuvaus

Nopeasti etenevä italian kielen jatkokurssi, jonka tavoitteena on ylläpitää ja edistää jatkokurssilla II saavutettua kielitaitoa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee monimutkaiset kieliopilliset rakenteet. Hän ymmärtää yleiskielistä asiatekstiä ja osaa poimia siitä keskeisen sisällön. Hän keskustelee melko sujuvasti italian kielellä yleisistä aiheista ja osaa tuottaa tekstiä itselleen tutusta aiheesta.

Sisältö

Aihepiirit: italian kieli, kulttuuri ja yhteiskunta.

Kielioppi: verbioppia mm. ehtolauseet, konjuktiivin aikamuodot ja passiivi. Lisäksi kerrataan ja syvennetään edellisten kurssien kielioppiasioita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 32 t 0 t
Itsenäinen työskentely 76 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää myös tenttiin lukemisen ja kirjallisen tentin.

Kurssin suorittaminen täysin itsenäisesti (ryhmä B): Itsenäinen työskentely 108 t.

Opetuskieli

italia, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • italiaksi
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi
Kirjallinen tentti
  • italiaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, sanakokeita, esitelmiä, kirjallisia lisätehtäviä ja aineita.

Kurssin suorittaminen täysin itsenäisesti (ryhmä B): 2 tapaamista italialaisen tuutorin kanssa tai muulla tavoin suoritettu suullinen harjoitus ja harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ryhmä A: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti. Ryhmä B: Harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Italian kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/italia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet