Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIIT1003 Italian kieli: Tekstin ymmärtäminen, taso I 2–3 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/italia
Vastuuhenkilö
Veera Scotto di Marco
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vähintään alkeiskurssi I suoritettuna. Kurssi suositellaan suoritettavaksi alkeiskurssin II aikana tai sen jälkeen.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1-A2

Yleiskuvaus

Tarkastellaan eri aiheita käsitteleviä yleiskielisiä artikkeleita ja tekstiotteita kielen rakenteen ja sanaston näkökulmasta ja tehdään teksteihin pohjautuvia käännös-, kielioppi-, sanasto- ja kirjoitustehtäviä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on kerrannut alkeiskursseilla I ja II opittua peruskielioppia ja ymmärtää yleiskielistä asiatekstiä. Lisäksi hän osaa poimia italiankielisistä asiateksteistä keskeisen sisällön ja tunnistaa kielen yleisiä rakenteita.

Sisältö

Kirjallisten harjoitusten avulla kerrataan ja syvennetään alkeiskursseilla I ja II opittua peruskielioppia, laajennetaan keskeistä sanavarastoa ja tehdään käännös- ja kirjoitustehtäviä. Teksteinä käytetään pääasiassa artikkeleita sanoma- ja aikakauslehdistä sekä novelleja ja otteita kirjallisuudesta.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely verkossa: 54 t (2 op) tai 81 t (3 op).

Opetuskieli

italia, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi

Kurssiin ei kuulu kontaktiopetusta, vaan se suoritetaan itsenäisesti verkkopohjaisena itse laaditun aikataulun mukaisesti syksyllä/keväällä/kesällä jonkin peruskurssin ohessa tai sen jälkeen. Ennen kurssia sovitaan opettajan kanssa aikataulusta sekä kirjallisten harjoitusten palautuksesta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Harjoitustyöt.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssialue Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Italian kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/italia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet