Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIKI0001 Kiinan kieli: Alkeiskurssi I 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/kiina
Vastuuhenkilö
Zhu Wenli
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja. Kurssi on tarkoitettu vain todellisille vasta-alkajille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Yleiskuvaus

Kiinan kielen alkeiskurssi I lähtee aivan alkeista. Tavoitteena alkeiskursseilla on taitotaso A1: oppia kielen tärkeimmät perusrakenteet ja tulemaan toimeen käytännön tilanteissa. Kurssi on intensiivinen ja vaatii opiskelijan omaa aktiivisuutta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy ääntämään, lukemaan ja ymmärtämään helppoja arkipäivän tilanteita ja yksinkertaisia tekstejä alla mainituista aihepiireistä pinyin-järjestelmän avulla. Opiskelija tunnistaa ja osaa kirjoittaa n. 100 kirjoitusmerkkiä oppikirjan perusteella. Opiskelija osaa jonkin verran kiinan kielen perusrakenteita. Opiskelija on tutustunut myös kiinalaiseen elämäntapaan.

Sisältö

Aihepiirit: ääntäminen, kirjoitusmerkkien perustiedot, tervehtiminen, eläimet, maat, ammatit, kielet ja kansallisuudet, perheestä kertominen, väreistä kertominen, vieraiden kestitseminen, ruoasta ja juomasta kertominen, esittäytyminen, omista mieltymyksistä kertominen, paikan kysyminen, ehdotuksen tekeminen, päiväys, kellonajat, tavat ja etiketti.

Kielioppi: sanajärjestykset, preesens, kohtelias imperatiivi, kohteliaat kysymyslauseet, olla-verbit, verbityypit, verbirakenteet, substantiivit, pronominit, adjektiivit, mittasanat, lukusanat, adverbit, omistusliite, prepositiot, kysymyssanat, konjunktiot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 46 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

62 t itsenäistä työskentelyä sisältää myös kirjallisen tentin.

Opetuskieli

suomi, kiina, englanti

Englantia käytetään silloin kun kurssille osallistuu vaihto-opiskelijoita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • kiinaksi
Harjoitustyö(t)
  • kiinaksi
Kirjallinen tentti
  • kiinaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Säännöllinen läsnäolo, aktiivisuus tunneilla, harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

New Practical Chinese Reader I -oppikirja, saatavilla Wanha Narikka -kirjakaupasta (Turun kauppakorkeakoulu) ja opettajan laatima maksullinen opintomoniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kiinan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/kiina)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet