Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIKI0004 Kiinan kieli: Alkeiskurssi II 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/kiina
Vastuuhenkilö
Zhu Wenli
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kiinan kielen alkeiskurssi I tai vastaavat tiedot (lähtötaso A1).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Yleiskuvaus

Kiinan kielen alkeiskurssi II jatkaa kiinan kielen perusteiden opiskelua. Tavoitteena alkeiskursseilla on taitotaso A1: oppia kielen tärkeimmät perusrakenteet ja hallita sanastoa sekä osaa soveltaa niitä arkielämän tilanteissa. Kurssi on intensiivinen ja vaatii opiskelijan omaa aktiivisuutta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kiinan kielen ääntämisen, pystyy lukemaan ja ymmärtämään selkeää arkipäiväisiin tilanteisiin liittyvää puhetta ja tekstiä alla mainituista aihepiireistä pinyin- järjestelmän avulla. Opiskelija osaa ilmaista mielipiteitään yksinkertaisissa tilanteissa ja osaa kirjoittaa suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista. Opiskelija tunnistaa ja osaa kirjoittaa n. uutta 100 merkkiä oppikirjan perusteella. Opiskelija on tutustunut myös kiinalaiseen elämäntapaan.

Sisältö

Aihepiirit: tutustuminen, perheestä jutteleminen, kiinalaisesta horoskoopista kertominen, opiskelusta kertominen, syntymäpäiväjuhlasta kertominen, ravintolassa käynti, radikaalien ja merkkien selittäminen, tavat ja etiketti.

Kielioppi: sanajärjestykset, päätteet, kysymyssanat, positiivi-–negatiivi-kysymys, transitiiviverbit, apuverbit, adverbit, prepositiot, mittasanat, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti, mittasanaan liittyvä perfekti ja imperfekti, superlatiivi, komparatiivi, konjunktiot ja omistusliite ja erottava sana.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 46 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

62 t itsenäistä työskentelyä sisältää myös kirjallisen tentin.

Opetuskieli

suomi, kiina, englanti

Englantia käytetään silloin kun kurssille osallistuu vaihto-opiskelijoita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • kiinaksi
Harjoitustyö(t)
  • kiinaksi
Kirjallinen tentti
  • kiinaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Säännöllinen läsnäolo, aktiivisuus tunneilla, harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

New Practical Chinese Reader I -oppikirja, saatavilla Wanha Narikka -kirjakaupasta (Turun kauppakorkeakoulu) ja opettajan laatima maksullinen opintomoniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kiinan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/kiina)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet