Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIKI0002 Kiinan kieli: Jatkokurssi I 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/kiina
Vastuuhenkilö
Zhu Wenli
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kiinan kielen alkeiskurssi II tai vastaavat tiedot (lähtötaso A1).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1-A2

Yleiskuvaus

Jatkokurssi I sijoittuu taitotasoille A1-A2. Kurssilla kerrataan ja syvennetään alkeiskursseilla opittuja asioita sekä jatketaan kielen muiden perusrakenteiden opettelua. Tavoitteena on sujuva peruskielitaito ja selviytyminen arkielämässä. Lisäksi kurssilla on asiatekstejä kuullun- ja luetunymmärtämistehtävinä. Jatkokurssi I sopii alkeiskurssit suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on kerrannut ja syventänyt alkeiskurssilla opittuja asioita sekä jatkanut kielen perusrakenteiden opettelua ja on kehittänyt sanavarastoaan ja puheenymmärrystaitoaan. Hän ymmärtää tasoltaan vaativampiakin tekstejä silloin, kun aihe on tuttu. Hän osaa kirjoittaa kuvauksia tapahtumista, menneistä toimista ja henkilökohtaisista kokemuksista. Opiskelija tunnistaa ja osaa kirjoittaa n. 90 merkkiä oppikirjan perusteella. Opiskelija on syventänyt kiinalaisen kulttuurin ja elämäntavan tuntemusta ja kehittänyt vuorovaikutustaitojaan.

Sisältö

Aihepiirit: kesälomasta kertominen, ostoksilla käynti, lääkärissäkäynti, päiväohjelmasta kertominen, kulkuvälineistä kertominen, ulkonäöstä jutteleminen, pukeutuminen ja korujen käyttö, ruumiinosista ja sisäelimistä kertominen, ainekirjoitus, radikaalien ja merkkien selittäminen, vuorovaikutustaidot.

Kielioppi: sanajärjestykset, mittasanat, konjunktiot, lauseita yhdistävät sanat, apuverbit, verbirakenteet, guo-lause, ajanjaksokomplementti, perfektin ja imperfektin käyttöeron ymmärtäminen, astekomplementin perusteet, tuloskomplementin perusteet, suuntakomplementin perusteet, potentiaalikomplementti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 46 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

62 t itsenäistä työskentelyä sisältää myös kirjallisen tentin.

Opetuskieli

suomi, kiina, englanti

Englantia käytetään silloin kun kurssille osallistuu vaihto-opiskelijoita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • kiinaksi
Harjoitustyö(t)
  • kiinaksi
Kirjallinen tentti
  • kiinaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

New Practical Chinese Reader I -oppikirja, saatavilla Wanha Narikka -kirjakaupasta (Turun kauppakorkeakoulu) ja opettajan laatima maksullinen opintomoniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kiinan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/kiina)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet