Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIKI0003 Kiinan kieli: Jatkokurssi II 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/kiina
Vastuuhenkilö
Zhu Wenli
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kiinan kielen jatkokurssi I tai vastaavat tiedot (lähtötaso A2).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Yleiskuvaus

Kiinan jatkokurssi II sijoittuu taitotasolle A2. Kurssilla kerrataan ja syvennetään alkeiskursseilla ja jatkokurssi I:llä opittuja asioita sekä jatketaan kielen muiden perusrakenteiden opettelua. Tavoitteena on sujuva peruskielitaito ja selviytyminen arkielämässä. Lisäksi kurssilla on asiatekstejä kuullun- ja luetunymmärtämistehtävinä. Jatkokurssi II kannattaa suorittaa heti jatkokurssi I:n jälkeen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee ja osaa käyttää laajempia kieliopillisia rakenteita. Hän on kehittänyt sanavarastoaan ja puheenymmärrystaitoaan. Opiskelija pysty lukemaan ja ymmärtämään vaativampia tekstejä silloin, kun aihe on tuttu. Hän osaa kirjoittaa kuvauksia tapahtumista, menneistä toimista ja henkilökohtaisista kokemuksista. Opiskelija tunnistaa ja osaa kirjoittaa n. 80 merkkiä oppikirjan perusteella. Hän on syventänyt kiinalaisen kulttuurin ja elämäntavan tuntemusta ja kehittänyt vuorovaikutustaitojaan.

Sisältö

Aihepiirit: joululahjoista kertominen, ruumiinosista ja sisäelimistä kertominen, asuminen, yhteydenotto ja kommunikointi puhelimitse, kirjeen ja päiväkirjan kirjoittaminen, juhlista kertominen, seurustelusta kertominen, radikaalien ja merkkien selittäminen, ainekirjoitus, tavat ja etiketti.

Kielioppi: sanajärjestykset, de-rakenne, tekemässä, le-lause, guo-lause, zhe-lause, passiivi, yksinkertainen ja monimutkainen suuntakomplementti, tuloskomplementti, potentiaalikomplementti, ajanjaksokomplementti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 46 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

62 t itsenäistä työskentelyä sisältää myös kirjallisen tentin.

Opetuskieli

suomi, kiina, englanti

Englantia käytetään silloin kun kurssille osallistuu vaihto-opiskelijoita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • kiinaksi
Harjoitustyö(t)
  • kiinaksi
Kirjallinen tentti
  • kiinaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

New Practical Chinese Reader 1 -oppikirja, saatavilla Wanha Narikka -kirjakaupasta (Turun kauppakorkeakoulu) ja opettajan laatima maksullinen opintomoniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kiinan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/kiina)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet