Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIKI0005 Kiinan kieli: Jatkokurssi III 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/kiina
Vastuuhenkilö
Zhu Wenli
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kiinan kielen jatkokurssi II tai vastaavat tiedot (lähtötaso A2).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Yleiskuvaus

Kiinan kielen jatkokurssi I + II:n suorittaneille suositellaan jatkokurssi III:sta, taitotaso A2-B1. Jatkokurssi III:lla kerrataan ja vahvistetaan kielitaidon eri osa-alueita. Lisäksi kurssilla on vaativampia asiatekstejä kuullun- ja luetunymmärtämistehtävinä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on kerrannut ja syventänyt alkeis- ja jatkokursseilla opittuja asioita sekä jatkanut kielen perusrakenteiden opettelua ja oppinut joitakin vaativampia rakenteita ja sanastoa. Hän on vahvistanut suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Opiskelija ymmärtää tasoltaan vaativampiakin tekstejä silloin, kun aihe on tuttu. Hän tunnistaa ja osaa kirjoittaa n. 70 merkkiä oppikirjan perustella. Opiskelija on perehtynyt kiinankielisen maailmaan kulttuuriin.

Sisältö

Aihepiirit: pankissa käyminen, matkustaminen, hotellivaraus, kirjastossa käyminen, harrastukset, elämästä kertominen, radikaalien ja merkkien selittäminen ja ainekirjoitus, tavat ja etiketti.

Kielioppi: ennen opittujen rakenteiden kertausta ja syventämistä, sanajärjestykset, erilaiset lauserakenteet, kolme eri kieliopillista de-sanaa, futuuri, astekomplementti, le-lause, ba-lause, suuntakomplementti, ajanjaksokomplementti, tuloskomplementti, potentiaalikomplementti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 46 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

62 t itsenäistä työskentelyä sisältää myös kirjallisen tentin.

Opetuskieli

suomi, kiina, englanti

Englantia käytetään silloin kun kurssille osallistuu vaihto-opiskelijoita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • kiinaksi
Harjoitustyö(t)
  • kiinaksi
Kirjallinen tentti
  • kiinaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

New Practical Chinese Reader II -oppikirja saatavilla saatavilla Wanha Narikka -kirjakaupasta (Turun kauppakorkeakoulu) ja opettajan laatima maksullinen opintomoniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kiinan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/kiina)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet