Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIKI0006 Kiinan kieli: Jatkokurssi IV 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/kiina
Vastuuhenkilö
Wenli Zhu
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kiinan kielen jatkokurssi III tai vastaavat tiedot (lähtötaso B1).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Yleiskuvaus

Jatkokurssi IV kannattaa suorittaa heti jatkokurssi III:n jälkeen.
Kiinan jatkokurssi IV sijoittuu taitotasolle B1. Jatkokurssi IV:llä kerrataan ja vahvistetaan kielitaidon eri osa-alueita. Lisäksi kurssilla on vaativampia asiatekstejä kuullun- ja luetunymmärtämistehtävinä. Opiskelija osaa aiempaa paremmin ilmaista itseään kirjallisesti kiinaksi.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on vahvistanut suullisia ja kirjallisia viestintätaitojaan edelleen. Hän osaa viestiä tärkeistä asioista myös hieman vaativammissa tilanteissa. Opiskelija pystyy lukemaan ja ymmärtämään tasoltaan vaativampiakin tekstejä silloin, kun aihe on tuttu. Hän tunnistaa ja osaa kirjoittaa n. 70 merkkiä oppikirjan perustella. Opiskelija on perehtynyt kiinankielisen maailman kulttuuriin.

Sisältö

Aihepiirit: vaatteiden ostaminen, postissa käyminen, kirjekuoren kirjoittaminen, bussilla ja taksilla matkustaminen, vitsien kertominen, asian eduista ja haitoista keskusteleminen, henkilön kuvaaminen, ystävänpäivä, ainekirjoitus, radikaalien ja merkkien selittäminen, tavat ja etiketti.

Kielioppi: de-rakenne, adverbien komparatiivi ja superlatiivi, mittasanat, vertailulauseet, zhe-lause, ba-lause, le-lause, shi...de-korostusrakenne, passiivi, tuloskomplementti, potentiaalikomplementti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 46 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

62 t itsenäistä työskentelyä sisältää myös kirjallisen tentin.

Opetuskieli

suomi, kiina, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • kiinaksi
Harjoitustyö(t)
  • kiinaksi
Kirjallinen tentti
  • kiinaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

New Practical Chinese Reader II -oppikirja saatavilla Wanha Narikka -kirjakaupasta (Turun kauppakorkeakoulu) ja opettajan laatima maksullinen opintomoniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kiinan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/kiina)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet