Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIKI0007 Kiinan kieli: Keskustelukurssi 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/kiina
Vastuuhenkilö
Wenli Zhu
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kiinan kielen alkeiskurssi I tai vastaavat tiedot (lähtötaso A1).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1-A2

Yleiskuvaus

Kiinan keskustelukurssi sijoittuu taitotasoille A1-A2.
Kurssin tavoitteena on ylläpitää jo saavutettua kiinan puhekielen alkeita ja aktivoida jo opittua painottaen suullista osaamista. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa keskustella tavallisista arkipäivän asioista.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija omaa perustiedot ja -taidot arkipäivän suullisissa tilanteissa selviämiseksi. Hän osaa käyttää sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä sanontoja ja kertoa itsestään, perheestään, päiväohjelmastaan, harrastuksistaan. Opiskelija osaa keskustella tavanomaisissa tilanteissa yksinkertaisella kielellä seuraavista aiheista: ostoksilla, ravintolassa käynti, pankissa, aika, hotellissa.

Sisältö

Harjoitellaan aihepiirejä erilaisin keskusteluharjoituksin pareittain sekä opettajan johdolla. Tutustutaan em. aiheisiin liittyviin sanontoihin, joiden kautta myös laajennetaan opiskelijoiden kulttuurintuntemusta.
Kurssilla käytetään opettajan valmistamaa opintomonistetta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

30 t itsenäistä työskentelyä sisältää myös suullisen tentin.

Opetuskieli

suomi, kiina, englanti

Englantia käytetään silloin kun kurssille osallistuu vaihto-opiskelijoita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • kiinaksi
Harjoitustyö(t)
  • kiinaksi
Suullinen tentti
  • kiinaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt sekä suullinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan laatima maksullinen opintomoniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kiinan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/kiina)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet