Opinto-oppaat
KISA2105 Von der Immigration zur Integration (Maahanmuutosta kotouttamiseen) 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa
Vastuuhenkilö
Kielikeskus: lehtori Almut Meyer

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-C1

Yleiskuvaus

Valinnainen opintojakso on osa oikeustieteellisen tiedekunnan saksan kielen kurssitarjontaa oikeuskielestä ja saksalaisesta oikeuskulttuurista. Kurssi sopii myös aiheista kiinnostuneille muiden tiedekuntien opiskelijoille.

Opintojakso yhdistää saksan oikeuskielen suomenkieliseen oikeustieteelliseen opetukseen. Kurssilla asiantuntijat esittävät poikkitieteellisiä näkemyksiä maahanmuutosta. Kurssilla syvennetään saksalaisen oikeuskielen viestintätaitoja keskittyen tekstien ymmärtämiseen ja suullisiin taitoihin ajankohtaisilla aiheilla.

Taitotaso: Tekstin ymmärtäminen B2-C1, suullinen viestintä B1-B2

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee maahanmuuton ja maahanmuuttajien kotouttamisen Saksassa,
- ymmärtää maahanmuutto yhteiskunnallisessa, historiallisessa ja juridisessa kontekstissa
- pystyy vertailemaan Saksan ja Suomen oikeuskulttuuria maahanmuuttoon laajemmin liittyvien oikeudenalojen näkökulmasta
- osaa selostaa ja pohdiskella luettuja sisältöjä suullisesti.

Sisältö

Saksankielinen osio (24h):
Saksassa todettiin maahanmuuttajien kotouttamisen epäonnistuneen. Jaksolla tarkastellaan saksankielisen materiaalin pohjalta maahanmuuton keskeisiä kysymyksiä taustoineen ja seurauksineen.
Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat mm:
- maahanmuuton historia Saksassa
- kansalaisoikeuksien antaminen
- uskonnonvapaus
- pakkoavioliiton kielto
- musliminaisten huivikielto

Suomen- tai englanninkielinen osio:
Muunkielisen osion aikana opiskelijat tutustuvat maahanmuuton keskeisiin oikeudellisiin kysymyksiin eri oikeudenalojen näkökulmasta. Osio toteutetaan asiantuntijoiden esitelmillä.

Toteutustavat

Saksankielinen kontaktiopetus ja suomen-/muunkielisten asiantuntijoiden esitelmät. Keskeisiä oikeudenaloja ovat mm. kansainvälinen oikeus ja valtiosääntöoikeus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Kirjallinen tentti
  • saksaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kevätlukukausi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Saksan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet