Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISA2031 Saksan kieli: Jatkokurssi III (Fortsetzungskurs III) 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa
Vastuuhenkilö
Almut Meyer
Edeltävät opinnot
Suositeltavat edeltävät opinnot: KISA0013 Saksan kieli: Jatkokurssi I, KISA0014 Saksan kieli: Jatkokurssi II tai vastaavat taidot. Lukiossa 3 vuoden saksan opinnot hyvin tiedoin tai vastaavat tiedot. Mahdollisista kielitaitoon liittyvistä kysymyksistä suositellaan keskustelemaan vastuuopettajan kanssa.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B2

Yleiskuvaus

Kurssin teema: Gesellschaft und Kultur im Alltag.

Kurssin aikana vahvistetaan opiskelijan saksan kieliosaamista yhteiskunnallisten, historiallisten ja kulttuurillisten aiheiden parissa. Kurssi syventää saksankielisten maiden tuntemusta. Kurssin aiheita käsitellään monipuolisesti tekstien, sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Opetuksessa käytetään autenttista ja aiheesta riippuen ajankohtaista materiaalia myös audiovisuaalisessa muodossa.

Eurooppalainen viitekehys: Tekstin ymmärtäminen B1-B2, suullinen viestintä A2-B1, kirjallinen viestintä A2-B1.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ja yleisluonteisia tieteellisiä tekstejä,
- ymmärtää kieltä kulttuuri- ja tieteenalasidonnaisena ilmiönä,
- käyttää monipuolisesti kielen vastaanottamis- sekä vuorovaikutustaitoja (kuunteleminen, lukeminen, suullinen viestintä) arkipäivään, yhteiskuntaan sekä kulttuuriin liittyvissä konteksteissa

Sisältö

- Maantuntemus (aihepiirit mm. yhteiskunta, historia, kulttuuri, arkipäivä)
- Kielirakenteiden ja sanaston harjoittelua

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaadittavat opintosuoritukset:
- Osallistuminen opetukseen
- Suullinen esitelmä
- Kirjallinen tentti

Kurssin aikana laaditaan pienimuotoisia kirjallisia harjoitustöitä ja yksi lyhyt suullinen esitelmä. Kurssin lopussa on lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson arvosanan perusteena ovat harjoitustyöt, loppukoe ja osallistuminen kontaktiopetukseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Materiaali jaetaan kurssin aikana.

Lisätietoja

Opintojakson sisältökuvaus on päivitetty lukuvuodelle 2017-2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Saksan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet