Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISA2011 Saksan kieli: Tekstin ymmärtäminen 2–4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa
Vastuuhenkilö
Almut Meyer
Edeltävät opinnot
Vähintään vuoden mittaiset opinnot Turun yliopiston kielikeskuksessa, saksa lukion A-, B2- tai B3-kielenä tai vastaavat tiedot (kielitaito eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A2-B1). Tarvittaessa opiskelija voi ennen tekstikurssia osallistua saksan kieliopin kertauskurssille tai saksan jatkokursseille I ja II. Mahdollisista kielitaitoon liittyvistä kysymyksistä suositellaan keskustelemaan vastuuopettajan kanssa.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Kurssin teema: Politische und historische Erinnerungsorte - Historian ja politiikan kollektiivinen muisti

Kurssilla käsitellään tekstejä ajattelun ja viestinnän välineenä tieteellisissä ja ammatillisissa konteksteissa. Kurssi kehittää tietoja ja taitoja ymmärtää tekstejä osana yhteiskunnallista, kulttuurista ja tieteellistä diskurssia.

Sisällöllisesti kurssi johdattaa suullisten ja kirjallisten tekstin ymmärtämisen kautta saksankielisten maiden kollektiiviseen muistiin, josta yhteiskunnan ja kulttuurisen identiteetti muodostuu. Opetuksessa käytetään autenttista ja aiheesta riippuen ajankohtaista materiaalia myös audiovisuaalisessa muodossa sekä tietotekniikan avulla. Kurssi on tiedekuntien opintovaatimusten mukainen vieraan kielen tekstin ymmärtämisen opintojakso.

Das Kursthema sind Texte als Grundlage von Denken und Kommunikation in wissenschaftlichen und beruflichen Kontexten. Der Kurs vermittelt Fertigkeiten, Texte als Teil gesellschaftlicher, wissenschaftlicher und fachbezogener Diskurse zu verstehen. Mündliche und schriftliche Texte sind Erinnerungsorte des kollektiven Gedächtnisses, aus dem sich gesellschaftliche und kulturelle Identitäten formen. Unterrichtsmaterial sind authentische Texte in sowohl schriftlicher als auch audiovisueller Form.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää tieteellisiä tekstejä,
- tunnistaa relevantteja tekstilajeja,
- osaa käyttää erilaisia viestintästrategioita
- ymmärtää tekstejä kulttuuri- ja tieteenalasidonnaisina ilmiöinä,
- reflektoi kriittisesti lukemaansa.

Sisältö

Kurssilla luetaan tieteellisen diskurssin ja viestinnän osalta keskeisiä tekstejä.
Aiheita ovat mm.:
- saksankielisten kulttuurien materiaaliset muistin tilat, kuten keskeiset historian ja politiikan paikat, tapahtumat, rakennukset, esineet
- saksankielisten kulttuurien immateriaaliset muistin tilat, kuten keskeiset henkilöt, instituutiot, perinteet, käsitteet

Toteutustavat

2 op: ryhmäopetus 28 t, itsenäinen työskentely 26 t.

4 op: ryhmäopetus 28 t, pienryhmien opetus 12 t, itsenäinen työskentely 68 t.

Opetuskieli

saksa, suomi

Wenn Austauschstudierende am Kurs teilnehmen, wird neben Deutsch auch Englisch verwendet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto I (2 op):
* Osallistuminen opetukseen 28 h ja kirjallinen tentti

Suoritusvaihtoehto II (4 op):
* Osallistuminen opetukseen 40 h ja kirjallinen tentti ja suullinen lyhyt esitelmä

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson arvosanan perusteina on säännöllinen läsnäolo ja aktiivisuus tunnilla, harjoitustyö ja kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali jaetaan tunnilla ja/tai sähköisesti.

Lisätietoja

Opintojakson sisältökuvaus on päivitetty lukuvuodelle 2017-2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Saksan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet