Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISA1071 Saksan kieli: Rakenteiden kertaus 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa
Vastuuhenkilö
Minna Maijala
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vähintään vuoden mittaiset opinnot Turun yliopiston kielikeskuksessa (KISA0011 Saksan kieli: Alkeiskurssi I, KISA 0012 Saksan kieli: Alkeiskurssi II), saksa lukion A-, B2- tai B3-kielenä tai vastaavat tiedot (kielitaito tasolla A2-B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Yleiskuvaus

Kurssilla kerrataan erilaisten harjoitusten avulla saksan kielen keskeisimpiä rakenteita. Opiskelun runkona käytetään opettajan laatimaa opetusmateriaalia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee saksan kielen keskeisimmät rakenteet. Hän ymmärtää kieliopin merkityksen kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Hän osaa käyttää kielioppirakenteita erilaisissa vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa oikein.

Sisältö

Kurssilla perehdytään saksan kieliopin perusteisiin erilaisten puhe-, kuuntelu-, luku- ja kirjoitusharjoitusten avulla. Opiskelun runkona käytetään opettajan laatimsa opetusmateriaalia. Kurssilla kerrataan saksan kielen keskeisimmät rakenteet: verbioppi, artikkelin käyttö, sijamuodot, keskeisimmät prepositiot ja niiden käyttö, pronominit, adjektiivin taivutus, sanajärjestys ja sananmuodostus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Kurssin lopussa pidetään kirjallinen tentti.

Opetuskieli

suomi, saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • saksaksi

Kurssin lopussa pidetään kirjallinen tentti.

Kurssi voidaan suorittaa myös ohjattuna itseopiskeluna. Ilmoittautuminen kurssin vastuuopettajalle.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson arvosanan perusteina on aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetusmateriaali, joka jaetaan Moodlen kautta.

Lisätietoja

Opintojaksoa ei toteuteta lukuvuonna 2017-2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Saksan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet