Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIVE0013 Venäjän kieli: Jatkokurssi II 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä
Vastuuhenkilö
Birgitta Tjurin-Muranen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Jatkokurssi II on tarkoitettu lähinnä kielikeskuksen jatkokurssi I:n suorittaneille tai muulla tavoin vastaavat tiedot hankkineille opiskelijoille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Yleiskuvaus

Kurssilla opiskellaan lisää venäjän kielen perusrakenteita, syvennetään kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa. Lisäksi perehdytään venäläiseen kulttuuriin ja tapoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on saavuttanut peruskielitaidon kanssakäymisessä syntyperäisen kielenpuhujan kanssa. Hän pystyy pääpiirteittäin sekä seuraamaan keskustelua että ymmärtämään hieman vaativampiakin tekstejä tutusta aiheesta. Opiskelija pystyy myös kirjoittamaan jo pidempiä ja haasteellisempia tekstejä eri aihepiireistä ja hän ymmärtää venäläistä maailmaa, kulttuuria ja tapoja. Hänellä on myös työelämässäkin tarpeellisia ryhmätyö- ja mediataitoja, eli kyky tehdä yhteistyötä sekä valmiuksia ymmärtää, käyttää ja arvioida eri formaateissa olevaa informaatiota.

Sisältö

Varsinaisen oppikirjamateriaalin lisäksi kurssilla luetaan erityyppisiä lyhyitä tekstejä mm. sanoma- ja aikakauslehdistä sekä kaunokirjallisuudesta. Kurssin aihepiireinä ovat mm. opiskelu, elokuvat ja teatteri, kirjallisuus ja venäläiset juhlat. Rakenteista opiskellaan mm. prepositioiden ja pronominien käyttöä, imperatiivi, etuliitteettömät ja etuliitteelliset liikeverbit sekä lyhyet adjektiivimuodot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 46 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi

Harjoitustöillä tarkoitetaan kotitehtäviä, kirjallisia lisätehtäviä, kirjoitelmaa, verkkotehtäviä ja tutorointia.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallisen loppukokeen lisäksi kurssilla on käytössä jatkuva arviointi, jossa otetaan huomioon harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Kurssiarvosana voi, varsinkin rajatapauksissa, nousta aktiivisen osallistumisen ansiosta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kts. opintojakso lukuvuosien 2016-2017 ja 2017-2018 opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Venäjän kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet