Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIVE0025 Venäjän rakenteiden kertauskurssi 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä
Vastuuhenkilö
Birgitta Tjurin-Muranen
Edeltävät opinnot
Kielikeskuksen jatkokurssit I-II tai koulussa lyhyt venäjä. Kurssille voivat osallistua myös muut vastaavat tiedot omaavat venäjän kielen harrastajat ja kertaajat.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Yleiskuvaus

Kurssilla kerrataan ja syvennetään venäjän kieliopin perusasioita sekä tutustutaan uusina rakenteina partisiippeihin ja gerundeihin. Kurssin aikana tehdään paljon sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee peruskieliopin teorian ja pystyy käyttämään kielen perusrakenteita sekä puheessa että kirjoitetussa tekstissä. Peruskieliopin hallinta tukee opiskelijan opintoja mm. muilla kielikeskuksen venäjän kielen kursseilla.

Sisältö

Kurssilla rakenteista kerrataan ja opiskellaan: substantiivien ja adjektiivien yksikön ja monikon sijamuodot; pronominien taivutus; adjektiivien komparatiivi ja superlatiivi; adjektiivien lyhyet muodot; verbin aspektit; etuliitteettömät ja etuliitteelliset liikeverbit sekä partisiipit ja gerundit (esittely).

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssia suositellaan erityisesti kielenkäytön (sl) sekä suullisen taidon ja tekstipainotteisen kielenkäytön (kl) kursseille osallistuville.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Kurssin voi suorittaa myös itseopiskeluna. Ota yhteyttä opettajaan: btjurin[at]utu.fi. Lisätietoa saat opettajan kotisivuilta:
http://users.utu.fi/btjurin

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi

Harjoitustyöt tarkoittavat mm. koti- ja verkkotehtäviä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallisen loppukokeen lisäksi kurssilla on käytössä jatkuva arviointi, jossa otetaan huomioon harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Kurssiarvosana voin ousta aktiivisen osallistumisen ansiosta, varsinkin rajatapauksissa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kts. opintojakso lukuvuosien 2016-2017 ja 2017-2018 opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Venäjän kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet