Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIVE0020 Venäjän kieli: Tekstipainotteinen kielenkäytön kurssi 4–5 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä
Vastuuhenkilö
Birgitta Tjurin-Muranen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kurssille osallistuminen edellyttää perustietojen hallitsemista (lukion lyhyt venäjä, kielikeskuksen alkeis- ja jatkokurssit tai vastaavat tiedot).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Kurssin suorittaminen vastaa kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvän vieraan kielen kirjallisen taidon tutkintovaatimuksia. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ja niihin liittyvää sanastoa harjoitellaan ja laajennetaan myös suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijat työskentelevät paljon pareittain ja pienryhmissä sekä venäläisten tuutoreiden kanssa. Kurssin pääasiallisena käyttökielenä on venäjä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on laajentanut sanavarastoaan ja hän tuntee venäjänkielisen tekstirakenteen erityispiirteitä. Hänellä on valmiudet ymmärtää mm. yleiskielistä asiatekstiä, ajankohtaisia artikkeleita ja kaunokirjallisuutta sekä keskustella ja kirjoittaa samoista aihepiireistä. Hänellä on myös työelämässä tarvittavia viestintä-, vuorovaikutus-, tiimi- ja esiintymistaitoja sekä valmiuksia medialukutaitoon ts. kykyyn koota, ymmärtää, arvioida kriittisesti ja käyttää eri formaateissa olevaa ja eri lähteistä löytyvää informaatiota.

Sisältö

Kurssilla luetaan intensiivisesti ja ekstensiivisesti mm. erityylisiä ajankohtaisia artikkeleita sanoma- ja aikakausilehdistä, muita asiatekstejä sekä otteita kaunokirjallisuudesta. Kurssilla perehdytään myös sananmuodostuksen sääntöihin ja tekstin ymmärtämisen kannalta keskeisiin kieliopin rakenteisiin. Tekstien avulla laajennetaan opiskelijan venäläisen yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta. Kurssin käyminen helpottaa myöhemmin työelämässä tarvittavaa tiedonhankintaa venäjänkielisistä lähteistä. Kurssiin sisältyy vapaavalintainen (1 op) omavalintaisesta, mielellään oman tieteenalan tekstistä tehty referaatti ja siihen liittyvä esitelmä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 46 t 0 t
Itsenäinen työskentely 89 t 0 t

Opetuskieli

venäjä, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
 • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
 • venäjäksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe 4 op
 • venäjäksi

Harjoitustyöt tarkoittavat mm. kirjallisia ja suullisia tehtäviä, verkkotehtäviä, kirjoitelmia, referaattia ja esitelmää.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa oppitunneilla sekä harjoitustöiden palauttamista opettajalle. Jos opiskelijalla on paljon poissaoloja tai hän haluaa kurssista arvosanan, hänen tulee osallistua kirjalliseen tenttiin. Poissaoloja voi tiettyyn rajaan saakka myös korvata osallistumalla esimerkiksi tandem-ryhmiin ja pitämällä niistä oppimispäiväkirjaa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kts. opintojakso lukuvuosien 2016-2017 ja 2017-2018 opetusohjelmassa.

 

 

Lisätietoja

Jos kurssilla on tilaa, ovat myös ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat tervetulleita opetukseen. If there are enough places for everyone, also exchange students are very welcome to the course.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Venäjän kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet