Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIVE0024 Venäjän suullinen viestintä 3 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen
Edeltävät opinnot
Kurssille osallistuminen edellyttää perustietojen hallitsemista (lukion lyhyt venäjä, kielikeskuksen alkeis- ja jatkokurssit tai vastaavat tiedot). Myös kielenkäytön kurssit (sl ja kl) käyneet ovat tervetulleita suullisen taidon kurssille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Yleiskuvaus

Kurssin suorittaminen vastaa kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvän vieraan kielen suullisen taidon tutkintovaatimuksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perussanastoa ja kykenee toimimaan keskeisissä arkielämän tilanteissa.

Sisältö

Harjoitustunneilla keskustellaan, harjoitellaan pienimuotoisia dialogeja sekä pidetään esitelmiä oppimateriaalien, kuvien ja tietotekniikan avulla. Kurssilla suunnitellaan ja esitetään pieniä puhetilannesimulaatioita sekä tutustutaan venäläiseen tapakulttuuriin. Tarvittaessa kerrataan kielioppirakenteita. Samoin kurssilla harjoitellaan aktiivisesti keskustelemaan ja opitaan erilaisia kulttuurienväliseen viestintään liittyviä seikkoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely 45 t 0 t

Ryhmäopetus 24 t, itsenäiseen työskentelyyn sisältyy tentti 2 t ja tenttiin luku 6 tuntia.

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi
Suullinen tentti
  • venäjäksi

Opintosuoritukseen vaaditaan
- aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen
- harjoitustyöt (jatkuva arviointi)
- käännösharjoitukset
- pieni suullinen esitys
- suullinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Jatkuva arviointi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan moniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Venäjän kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet