Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIVE6003 Venäjää oikeustieteilijöille 3 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Yleiskuvaus

Kurssi on tarkoitettu venäjän kielen perustiedot hallitseville opiskelijoille, jotka opiskelevat oikeustieteellisessä tiedekunnassa, yhteiskuntatieteilijöille ja kauppakorkeakoululaisille sekä myös muille kurssin aihepiiristä kiinnostuneille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee oikeustieteellistä perusterminologiaa. Opiskelija on oppinut lukemaan oikeustieteeseen liittyviä tekstejä. Autenttisen materiaalin avulla opiskelija on tutustunut venäjän kielen muotoihin ja rakenteisiin ja oppinut ymmärtämään juridisia artikkeleita.

Sisältö

Lakitieteellisten tekstien lukeminen ja kääntäminen, tutustuminen uuteen sanastoon, pienet kirjalliset tehtävät ja puheharjoitukset. Opiskelua tuetaan kielioppi- ja puheharjoituksilla ja sanatesteillä.
Kurssi on tarkoitettu niille, joilla on venäjän kielen perustiedot ja jotka haluavat oppia juridisen kielen peruskäsitteitä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 29 t 0 t

Opetuskieli

venäjä, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi

Kurssin teemoina olevat tekstit ovat valtion ja oikeustieteen teoriaan liittyviä. Tekstien lukeminen ja käännös, kieliopin kertaus tekstien yhteydessä, kirjalliset harjoitustyöt, suulliset harjoitukset, osallistuminen kontaktiopetukseen. Kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Venäjän kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet