Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU1066 Ruotsin valmentava kurssi 1. vuoden opiskelijoille 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen ruotsin kielen lehtorit/yliopisto-opettajat

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Yleiskuvaus

Kurssi on tarkoitettu ainoastaan 1. vuoden opiskelijoille, joilla on tarve kerrata kielen perusasioita suoriutuakseen 2. vuoden pakollisesta alakohtaisesta kurssista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kielen perusrakenteet ja osaa tuottaa ymmärrettävää tekstiä ja puhetta ruotsin kielellä.

Sisältö

Rakenteiden ja sanaston kertausta ja niihin liittyviä harjoituksia sekä suullisia pariharjoituksia.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu vain niille, jotka eivät ole kirjoittaneet ruotsia yo-kirjoituksissa tai ovat saaneet arvosanan A, B tai C.

Kurssille voi osallistua myös sellainen 1. vuoden opiskelija, jolla on kulunut yo-kirjoituksista tai muista ruotsin opiskeluista useita vuosia ja joka kokee kielitaitonsa erittäin heikoksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 29 t 0 t

Itsenäisen työskentelyn määrä riippuu opiskelijan lähtötasosta.

Opetuskieli

suomi, ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kurssille ei voi ilmoittautua 1. opiskeluvuoden jälkeen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet