Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU1069 Ruotsin valmentava verkkokurssi 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Laura Grönroos

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Yleiskuvaus

Valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkintoon kuuluvalla ruotsin kielen kurssilla vaadittavan lähtötason.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kielen keskeiset perusrakenteet ja osaa tuottaa ymmärrettävää tekstiä ruotsin kielellä. Hän myös hallitsee yleissanastoa ja tietää, mistä löytää verkosta apuvälineitä itsenäiseen kielten opiskeluun.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija kertaa ja harjoittelee kielen perusrakenteita ja kartuttaa sanavarastoaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 0 t 53 t

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Essee
  • ruotsiksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoitusten tekemistä ja opipimispäiväkirjan pitämistä.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kurssi on tarkoitettu ruotsin kielen perustietojen kertaamiseen ennen varsinaisen tutkintoon kuuluvan ruotsin kielen opintojakson suorittamista.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet