Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU1060 Ruotsin kieli: Kieliklinikka 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen ruotsin kielen lehtorit/yliopisto-opettajat

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Yleiskuvaus

Kieliklinikkatoiminta on perustettu auttamaan sellaisia opiskelijoita, joilla on huomattavia vaikeuksia pakollisten ruotsin kurssien tai pakollisen kielikokeen läpäisemisessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kielen keskeiset perusrakenteet. Tavoitteena on - erityisesti kirjoittamisen osalta - nostaa taitotaso sellaiseksi, että pakollisen ruotsin kurssin läpäisy tulee mahdolliseksi. Oma panos kielitaidon parantamisessa on edelleen tärkein.

Sisältö

Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan kielen perusrakenteita sekä tehdään sanastoharjoituksia myös suullisesti.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssia voidaan suositella tiedekuntakohtaisilla kursseilla opiskeleville sekä niille, jotka eivät ole läpäisseet virkamiesruotsin kurssia. Ei ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joita varten on "KIRU1066 Ruotsin valmentava kurssi".

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 29 t 0 t

Itsenäisen työskentelyn määrä riippuu opiskelijan lähtötasosta.

Opetuskieli

suomi, ruotsi

Ruotsi suullisissa harjoituksissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa, harjoitustehtävien tekemistä ja kertauskuulustelun hyväksyttyä suorittamista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet