Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2064 Ruotsia vaille valmis - tukikurssi valmistuville 2–5 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Nina Numminen
Edeltävät opinnot
Opiskelijan on oltava käynyt oman alan integroitu kurssi ja hänen on pitänyt osallistua kurssin tenttiin ainakin kerran.

Yleiskuvaus

Kurssi on tarkoitettu humanistisen, kasvatustieteiden, matemaattis-luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille. Kurssilla kerrataan perusteellisesti niitä ruotsin kielen rakenteita ja sanastoa, joiden hallintaa edellytetään pakollisessa ruotsin kokeessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä viestintätilanteissa.
Opiskelija
- hallitsee kielen keskeiset rakenteet
- hallitsee yleissanaston sekä oman alansa erityissanastoa
- osaa hyödyntää sekä perinteisiä että digitaalisia apuneuvoja
- osaa hankkia ja välittää tietoa sekä yleisistä että omaan alaansa liittyvistä aiheista
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan
- osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja tekstejä

Sisältö

Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan kielen perusrakenteita sekä tehdään sanasto- ja puheharjoituksia.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssille ei oteta opiskelijoita, jotka eivät ole aikaisemmin käyneet mitään kielikeskuksen tarjoamaa ruotsin kurssia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t

Itsenäisen työskentelyn määrä riippuu opiskelijan lähtötasosta.

Opetuskieli

suomi, ruotsi

Opetus tapahtuu sekä suomen että ruotsin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointi joko numerolla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito). Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa, harjoitustehtävien tekemistä ja kirjallisen tentin hyväksyttyä suorittamista.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu humanistisen, kasvatustieteiden, matemaattis-luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan loppuvaiheen opiskelijoille, joiden valmistuminen on viivästynyt pakollisen ruotsin kurssin vuoksi ja jotka tarvitsevat erityistä tukea ruotsin kurssin läpäistäkseen.

Kurssin lopputentti korvaa oman tiedekunnan opettajalle suoritettavan lopputentin. Samalla voi suorittaa puuttuvan suullisen osuuden. Näin ollen opiskelijan ei tarvitse enää ilmoittautua mihinkään oman tiedekunnan ruotsin tentteihin.
Kukin opiskelija saa opintojakson hyväksytysti suoritettuaan tutkintovaatimustensa mukaisen määrän opintopisteitä ja opintorekisterimerkinnän oman tiedekuntansa ruotsin opintojakson koodilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet