Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2013 Sverige och Svenskfinland 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Kielikeskus: kielikeskuksen ruotsin kielen opettajat
Edeltävät opinnot
Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan tutkintoon kuuluvaa ruotsin kielen kurssia.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Valinnainen ruotsin kurssi, jossa syvennytään ruotsinkieliseen yhteiskuntaan ruotsalaisesta ja suomalaisesta perspektiivistä. Kurssi on tarkoitettu kaikille, mutta sopii ensisijaisesti yhteiskuntatieteilijöille ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pääpirteittäin keskeiset ruotsalaisen ja suomenruotsalaisen yhteiskunnan ja kulttuurielämän ilmiöt. Opiskelija osaa keskustella em. ilmiöistä ja perustella mielipiteensä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään Ruotsin ja Suomen ruotsinkielisen alueen ja väestön historiaa sekä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kysymyksiä. Kurssin lopullinen sisältö muotoutuu osallistujien toiveiden ja kiinnostuksen mukaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Kirjalliset harjoitustyöt, keskustelut, pienet suulliset esitykset.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi

Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen on pakollista. Opiskelijan tulee palauttaa opettajalle tietyt kotitehtävät.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Säännöllinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä kotitehtävien tekeminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan valmistelema materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet