Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU1031 Muntlig kommunikation 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Annmari Sahlstein ja Hanna Saloranta

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Yleiskuvaus

Kurssilla käydään läpi opiskelun ja työelämän aihepiirejä ja tehdään niihin liittyviä keskustelu- ja sanastoharjoituksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun ja työelämään liittyvissä suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa mm. ilmaista ja perustella näkökantojaan, pystyy osallistumaan luontevasti keskusteluun ja osaa pitää pienen valmistellun suullisen esityksen.

Sisältö

Kurssilla käsitellään opiskeluun, työelämään ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä kysymyksiä. Aiheita ovat mm:
- ruotsin kielen ääntäminen ja intonaatio
- itsestään kertominen
- kohteliaisuusfraaseja (småprat)
- keskustelua ajankohtaisista aiheista ja opiskeluun liittyvistä asioista
- työhaastattelu
- asiakaspalvelutilanteita
- puhelinfraaseja
- lyhyiden esitysten pitäminen
- kohteliaisuusfraaseja ja kokousfraaseja
- keskustelua kulttuurieroista Suomen ja Ruotsin työelämässä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen läsnäolo ja annettujen tehtävien tekeminen. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lisätietoa materiaalista kurssin alussa.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään lukuvuonna 2017-2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet