Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU1070 Ruotsin kieli: Humanistinen tiedekunta, suullisen taidon ja kieliopin harjoituskurssi 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Kieli- ja viestintäopintojen keskus: Carola Karlsson-Fält

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Yleiskuvaus

Kurssi on suunnattu humanistisen tiedekunnan toisen vuoden opiskelijoille, jotka aikovat osallistua ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssille (5 op) syksyllä 2017 tai keväällä 2018.

Kurssi on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka kokevat suullisen ruotsin kielen ja siihen liittyvien kielellisten rakenteiden ja ääntämisen tuottavan vaikeuksia. Opetuksen tarkoituksena on rohkaista opiskelijaa puhumaan ja kertomaan erilaisista yksinkertaisista asioista ruotsiksi. Kurssi on valmentava kurssi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija rohkaistuu käyttämään kieltä aikaisemmin opitun turvin. Pystyy palauttamaan mieleen ruotsin kielen perussanastoa ja peruskieliopin rakenteita.

Sisältö

Suullisia harjoituksia ja kielioppirakenteiden kertausta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi, ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen kurssille.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet