Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV0008 Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Liisa Kouvonen

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään esiintymisjännitystä, esiintymiseen valmistautumista, kuulijoiden kohtaamista ja tilanteenhallintaa. Harjoitellaan rentoutumista, esiintymisjännityksen lieventämistä sekä esiintymistä erilaisissa yhteyksissä. Tällä kurssilla voi korvata koulutusohjelmaan sisältyvän puheviestinnän pakollisen kurssin. Kurssia suositellaan erityisesti esiintymisaroille opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Kurssin käynyt opiskelija tuntee ja hallitsee erilaisia keinoja, joilla voi lieventää esiintymisjännitystä ja lisätä varmuutta ja uskallusta erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hänellä on myös kyky soveltaa hallitsemiaan keinoja, niin että kommunikointi toimii.

Sisältö

Ydinsisältöjä ovat tutkimukseen perustuva tieto jännittämisestä ja viestintäarkuudesta, käsitys itsestä viestijänä, esiintymiseen valmistautuminen, vuorovaikutus ja viestimisorientaatio sekä taitoharjoittelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 36 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jännittäminen osana elämää - opiskelijaopas (YTHS) ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet