Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV0007 Palautteenantotaito 3 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Liisa Kouvonen

Yleiskuvaus

Simuloiduissa viestintätilanteissa tarkastellaan viestintäkäyttäytymisen vaikutuksia: minkälainen viestintätyyli saa aikaan mitäkin. Assertiivisen viestinnän avulla pidetään kiinni omista oikeuksista loukkaamatta toisen oikeuksia.

Osaamistavoitteet

Kurssin käynyt opiskelija osaa antaa kritiikkiä rakentavasti ja vastaanottaa tunnustusta luontevasti. Hän erottaa assertiivisen, aggressiivisen ja alistuvan viestintätyylin ja osaa valita viestintätyylinsä kontekstin ja tilanteen mukaan.

Sisältö

Ydinsisältöjä ovat palautteenannon vuorovaikutuksellisuus, funktionaalisuus, muoto ja laatu, vuorovaikutustyylit sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaetaan kurssilla.

Lisätietoja

Ei järjestetä lukuvuonna 2017 - 2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet